Als deze cursus me bevalt, hoe kan ik dan verder gaan?

U kunt besluiten zich in te schrijven bij de Open Universiteit bij het wetenschapsgebied Natuurwetenschappen.

Onze kennismakingscursus Aarde, mens en milieu – introductie in de milieu-natuurwetenschappen (NB0102) gaat in op tal van aspecten uit de drie lezingen.

Het verhaal van Johan van Rhijn komt uitvoeriger aan de orde in de cursus Ecosystems and Human Well-being (N13211).

Achtergronden bij het verhaal van Herman Eijsackers zijn te vinden in de cursus Organismen in hun omgeving: toxicologie en afweersystemen (N42112).

Achtergronden bij het verhaal van Salomon Kroonenberg vindt u in de cursus Geologie rondom ijstijden (N14211).