Lees voor

Zoeken

Zoeken

Presentaties

Annemarie Boschloo
Ontbijt en leren

Adolescenten hebben de reputatie dat ze vaak hun ontbijt overslaan. Is dat zo? En maakt dat wat uit voor het leren op school? Deze presentatie gaat in op de rol van ontbijt bij leren en schoolprestatie aan de hand van recent onderzoek op een aantal Nederlandse scholen. Daarnaast worden de bevindingen bij adolescenten vergeleken met de laatste inzichten over de relatie tussen ontbijt en leren bij kinderen en volwassenen.

Olga Schiepers
Voeding en leren

Verschillende voedingsfactoren, zoals de omega-3 vetzuren, foliumzuur of ijzer kunnen een rol spelen bij cognitief functioneren. Echter de rol van de genetica mag hierbij niet uit het oog verloren worden. Tijdens deze lezing zal worden ingegaan op de verschillende wijze waarop voedingsstoffen het functioneren van het brein kunnen beinvloeden en de mogelijke medierende rol van de genen hierin.

Elissa Klaassen
Mentale vermoeidheid en leren

Performing challenging cognitive tasks for a sustained amount of time eventually results in mental fatigue. As a consequence of mental fatigue, learning performance and learning-related brain activation change. We investigated whether age plays a role in the effects of fatigue and whether caffeine can be used to alleviate the effects of fatigue on learning.
<Presentatie wordt in het Engels gegeven!>

Martin van Dijk
No pain, no brain?

Uit onderzoek bij oudere volwassenen is gebleken dat fysieke activiteit een positief effect heeft op het cognitief functioneren. Ook bij jonge kinderen is een dergelijke relatie gevonden. Bij adolescenten en jonge volwassenen daarentegen is deze relatie nog niet duidelijk, want verschillende onderzoeken tonen tegenstrijdige resultaten. Deze presentatie gaat in op de mogelijke invloed die beweging heeft op cognitieve prestaties van studerenden, prestaties die nauw verbonden zijn met studieprestaties.

Rebecca Astill
Slaap en cognitie

Uit onderzoek bij volwassenen is gebleken dat slaap van belang is voor cognitieve prestaties. Met name het geheugen lijkt bij volwassenen afhankelijk te zijn van slaap. Hoe slaap zich verhoudt tot cognitie in kinderen is nog niet goed onderzocht. Om deze reden hebben we een meta-analyse uitgevoerd om objectief samen te vatten wat er op dit moment over slaap en cognitie in kinderen bekend is in de wetenschappelijke literatuur. Ook hebben we in Het Grote Slaap Experiment experimenteel getoetst of en hoe leerprestaties in kinderen afhankelijk zijn van slaap.