Lees voor

Zoeken

Zoeken

Sprekers

Renate de Groot

Renate de Groot is universitair hoofddocent bij het Centre for Learning Sciences en Technologies (CELSTEC) van de Open Universiteit. Zij is leider van het topic 'Brein, Leefstijl en Leren'. Zij is gepromoveerd op onderzoek naar cognitieve veranderingen tijdens zwangerschap en de mogelijke rol van voeding hierbij. Vervolgens heeft zij zich enige jaren gespecialiseerd binnen het domein van de cognitieve veroudering. De afgelopen jaren focust Renate zich meer op adolescenten. Zij en haar promovendi doen allen onderzoek binnen het veld 'Psychobiologische determinanten voor leren en cognitie in levenslang perspectief.'

Lilian Lechner

Lilian Lechner is hoogleraar Gezondheidspsychologie aan de faculteit Psychologie van de Open Universiteit. Ze is afgestudeerd in Gezondheidswetenschappen en gepromoveerd op het proefschrift Social psychological determinants of health risk behaviours related to cancer and CVD. Lechner geeft leiding aan de afstudeerlijn Gezondheidspsychologie binnen de bachelor- en masteropleiding Psychologie en ze is de dean van de Open Universiteit Graduate School. Ze is als onderzoeker betrokken bij onderzoeksprojecten en samenwerkingsverbanden op het gebied van gezondheidsbevordering.

Annemarie Boschloo

Annemarie Boschloo heeft biologische en cognitieve psychologie gestudeerd aan de Universiteit Maastricht. Als afstudeerrichtingen koos ze voor neuropsychologie en onderwijspsychologie. Nu doet ze promotieonderzoek op het gebied van onderwijsneuropsychologie bij onderzoeksinstituut LEARN! van de Vrije Universiteit Amsterdam. Promotoren zijn prof. dr. Jelle Jolles en dr. Lydia Krabbendam. Het onderzoek van Annemarie gaat over schoolprestaties van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Wat is de invloed van biologische factoren zoals geslacht, ontbijt en slaap op schoolcijfers en functioneren op school? En welke rol spelen aandacht en executief functioneren hierbij? Naast onderzoeker is Annemarie ook docent bij verschillende bachelor- en mastervakken van Pedagogische wetenschappen bij de VU.

Olga Schiepers

Olga Schiepers heeft zowel een studie Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht als ook een studie Medische Biologie aan de Vrije Universiteit met succes voltooid. Op dit moment heeft zij bijna haar promotietraject afgesloten met een proefschrift getiteld 'Nutritional and genetic determinants of cognitive ageing: A neuroepidemiological approach'. In dit proefschrift beschrijft zij de rol van 'nature' en 'nurture' bij cognitief functioneren. Een deel van haar onderzoek heeft Olga uitgevoerd aan de Universiteit van Edinburgh in Groot-Brittannië.

Elissa Klaassen

Elissa Klaassen did a bachelor's degree in neuroscience and pharmacology in Australia and a master's in neuropsychology. Research was, and still is, her passion, but in choosing a masters degree she also wanted one that would give her some insight into the clinical side of neuropsychology. The research masters in Maastricht fulfilled these requirements and, most importantly, further prepared her to do research. After cum laude graduation of the masters programme, Elissa continued on to a PhD, in which she is using fMRI to examine executive functions. Although she did not begin this PhD with comprehensive knowledge of fMRI, the research masters in Neuropsychology did leave her well prepared to take on this challenge.

Martin van Dijk

Martin van Dijk heeft sportmanagement (Fontys Tilburg) en gezondheidswetenschappen (Universiteit Maastricht) gestudeerd. In het kader van zijn Masteropleiding Physical Activity and Health heeft hij onderzoek uitgevoerd aan de University of Wollongong (Australië) naar de warmteregulerende capaciteiten van brandweerpakken. Vervolgens is hij als projectmedewerker betrokken geweest bij De Maastricht Studie, het grootste onderzoek ter wereld naar de ontwikkeling van diabetes type 2. In 2010 is Martin begonnen aan een promotieonderzoek aan de OU. Zijn onderwerp betreft de invloed van fysieke activiteit op cognitieve prestaties en schoolprestaties van middelbare scholieren.

Rebecca Astill (NIN, KNAW)

Rebecca Astill heeft Experimental Psychology (BSc) gestudeerd aan de University of Sussex in Brighton, gevolgd door Neuroscience (MSc) aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Ze doet nu promotieonderzoek aan het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen, een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Haar promotor is prof. Eus van Someren. Het promotieonderzoek is getiteld ‘developmental aspects of sleep and cognition' en betreft de relatie tussen slaap en cognitie in kinderen en adolescenten.