Communicatietechnologie

Versie: 09-04-2008
Omvang: 28 studieuren

Inhoud cursus

Internet, telefonie, draadloze netwerken zijn drie bekende toepassingen van communicatietechnologie. In deze inleidende cursus worden aan de hand van deze actuele toepassingsgebieden enkele theorie├źn en basistechnieken van communicatietechnologie verkend. De wezenlijke aspecten van communicatietechnologie die daarbij de revue passeren worden systematisch op een rij gezet en tenslotte wordt dieper ingegaan op informatieoverdracht en communicatietheorie├źn.

Structuur van de cursus

De cursus bestaat uit 7 leereenheden en een eindtoets. Iedere leereenheid bestaat uit een introductie met leerdoelen, een leerkern met de te bestuderen leerstof en opgaven en een uitwerking van de opgaven.

Bij leereenheden 6 en 7 kunt u zelf experimenteren met de leerstof. Hiervoor zijn kleine animaties ontwikkeld die via internet te benaderen zijn. Bij de betreffende leereenheden zal de URL voor deze animaties worden gegeven.

Voorkennis

Om deze cursus 'Communicatietechnologie: een inleiding' met succes te bestuderen, is het noodzakelijk dat u wiskunde- en natuurkundekennis op havo-niveau hebt.

Uitleg over het gebruik van het cursusmateriaal

Iedere leereenheid bevat een aantal begrippen die in die leereenheid behandeld worden. Deze begrippen zijn verzameld in een begrippenlijst die als naslag beschikbaar is via het menu-item 'begrippenlijst'" in het linkermenu van deze website.

De verwijzingen naar websites die in de leereenheden voorkomen zijn verzameld in een groslijst. Deze groslijst is beschikbaar via het menu-item 'links' in het linkermenu van deze website.

Studeeraanwijzingen

Een leereenheid is een afgerond deel van de stof dat u in vier tot zeven uur moet kunnen bestuderen.

Elke leereenheid wordt voorafgegaan door een inhoudsopgave en bestaat verder uit een introductie, een leerkern, een samenvatting (alleen leereenheden 6 en 7), en een terugkoppeling. We geven een korte omschrijving van de onderdelen.

Introductie

De introductie schetst de functie van de leereenheid in het kader van de cursus en geeft een motivatie waarom de te behandelen stof van belang is. Meestal wordt ook kort aangegeven welke onderwerpen aan de orde komen. In de introductie vindt u ook de leerdoelen, die aangeven welke kennis en vaardigheden u geacht wordt te hebben na bestudering van de leereenheid. De introductie wordt afgesloten met studeeraanwijzingen, bijvoorbeeld over waar u speciaal op moet letten, iets over de benodigde extra leermiddelen, of eventuele facultatieve paragrafen. Ook wordt de geschatte studielast vermeld.

Leerkern

De leerkern bevat de feitelijke leerstof. Verspreid over de leerkern treft u opgaven en studeeropdrachten aan, waarmee u uw kennis en vaardigheden test. Opgaven hebben betrekking op de behandelde stof. Het is aan te bevelen dat u de opgaven tijdens het bestuderen uitvoert, omdat anders het gevaar dreigt dat uw kennis passief blijft. Studeeropdrachten zijn opgaven zonder nummer waarbij achter de opdracht meteen ingegaaan wordt op de vraagstelling.

Samenvatting

Indien er een samenvatting aanwezig is staat deze direct achter de leerkern. Hierin worden de belangrijkste zaken uit de leerstof nog eens op een rijtje gezet.

Terugkoppeling

In de terugkoppeling aan het einde van de leereenheid staan alle antwoorden, (voorbeeld)oplossingen en uitwerkingen van de opgaven. Grijp niet te snel naar de tekst in de terugkoppeling! Deze is immers in de eerste plaats bedoeld ter vergelijking met uw eigen uitwerking. Alleen als u er echt niet uitkomt, biedt de terugkoppeling een uitweg. In dat geval is het raadzaam de voorgaande leerstof nog eens door te nemen.

Aanwijzingen in de tekst

Links van de lopende tekst staan allerlei aanwijzingen in de marge. De schuin gedrukte trefwoorden uiterst links zijn kernbegrippen, dat zijn belangrijke begrippen of namen die in de tekst genoemd worden. Met behulp van deze kernbegrippen in de marge kunt u eenvoudig stukken tekst terugvinden; bovendien brengen ze lijn in de leerstof. Direct links van de lopende tekst staan de studeeraanwijzingen. Dat kunnen toelichtingen zijn op vreemde woorden, aanwijzingen hoe de tekst gelezen moet worden, of verwijzingen naar eerder behandelde stof of nog te behandelen stof.

Taalgebruik

Ook binnen het vakgebied communicatietechnologie is het Engels een dominerende taal. Veel van de technische termen zullen in deze cursus in het Engels aangeduid worden. Waar er een gepast Nederlands equivalent is, zullen we steeds zowel de Engelse als de Nederlandse term noemen en in principe verder de Nederlandse term gebruiken.

Het vakgebied kenmerkt zich ook door veel afkortingen. Deze worden in deze cursus gebruikt om u er vertrouwd mee te maken. U hoeft deze afkortingen echter niet uit het hoofd te leren.

Hyperlinks

Op dit tabblad zijn alle hyperlinks die in de cursus voorkomen verzameld. Alle hyperlinks openen in een nieuw venster.

Leereenheid Omschrijving Hyperlink
1 SETI@Home http://setiathome.berkeley.edu/sah_about.php
2 SMTP protocol http://tools.ietf.org/html/rfc821
2 SURFNet http://www.surfnet.nl/info/netwerk/nationaal/home.jsp
2 Start van het world wide web http://www.w3.org/history/1989/proposal.html
2 Hypertext idee http://xanadu.com/xuTheModel
2 Internetgebruik http://www.infoplease.com/ipa/A0933606.html

Verder met studeren

Als deze cursus me bevalt, hoe kan ik dan verder gaan?

U kunt besluiten zich in te schrijven bij de Open Universiteit bij de faculteit Informatica.

Deze compacte cursus is gebaseerd op de cursus Communicatietechnologie (T36131) die bestaat uit 18 leereenheden met een totale studielast van 100 uur. Deze cursus omvat de leereenheden van de compacte cursus en gaat verder in op fundamenten van communicatietechnologie, netwerkarchitectuur. Daarnaast wordt aandacht besteed aan een aantal specifieke toepassingen.