Eindtoets

Met deze eindtoets kunt u zelf toetsen of u de stof voldoende beheerst.

Deze toets is samengesteld uit tien vierkeuzeopgaven. In vorm en moeilijkheidsgraad komen deze overeen met vragen zoals deze op een tentamen gesteld worden.
De terugkoppeling kunt u gebruiken voor uw eigen beoordeling, maar ook om bij gemaakte fouten nogmaals in de leereenheden terug te zoeken en zo nog wat stof te herhalen.

Werkwijze

Ga bij de eindtoets als volgt te werk:

  • lees elk item goed door, dus zowel de opgave als de antwoordalternatieven;
  • streep daarna het volgens u goede antwoord aan;
  • werk eerst de hele toets door voordat u de terugkoppeling raadpleegt;
  • als u de hele toets klaar hebt, bekijk dan de terugkoppeling;
  • als u bij een item het juiste antwoord niet weet, streep er dan toch een aan.