Leereenheid 1: Wat is communicatietechnologie

Deze cursus gaat vooral over de technologische aspecten van communicatietechnologie. Om de technologie die in deze cursus voorop staat goed te begrijpen is het van belang om inzicht te hebben in een aantal basisprincipes van communicatie.

In deze eerste leereenheid bekijken we een aantal basisprincipes van communicatie tussen personen. Communicatietechnologie is er immers op gericht om de communicatie tussen mensen te verbeteren.

Vervolgens wordt het begrip communicatietechnologie afgebakend.

Leerdoelen

Na het bestuderen van deze leereenheid wordt verwacht dat u

  • de begrippen communicatie en communicatietechnologie kunt plaatsen.

De verwachte studielast bedraagt 2 uur.

Begrippen

In deze leereenheid komen de volgende begrippen aan bod: