Leereenheid 2: Internet en world wide web

In deze leereenheid maakt u kennis met het toepassingsgebied internet en het world wide web (www). U doet hier kennis op over de contexten en de basale communicatietechnologie├źn die bij internet en world wide web een rol spelen. Alleen de hoofdlijnen worden in deze cursus behandeld.

Leerdoelen

Na het bestuderen van deze leereenheid wordt verwacht dat u:

  • het verschil tussen internet en www aan kunt geven;
  • de oorsprong en ontwikkeling van internet en www kunt beschrijven;
  • de specifieke actoren en dienstverleners rond de ontwikkeling en het beheer van internet kunt benoemen;
  • de onderliggende technische componenten kunt aangeven;
  • de onderliggende communicatiemedia kunt benoemen;
  • een probleemsituatie die zich voordoet rond het gebruik van het internet als communicatiemedium, kunt analyseren in haar context.

De verwachte studielast bedraagt 5 uur.

Begrippen

In deze leereenheid komen de volgende begrippen aan bod: