Leereenheid 3: Lokale netwerken

In de vorige leereenheid hebben wij onder andere internet behandeld, momenteel het dominante wereldwijde elektronische netwerk. Op kleinere schaal is binnen organisaties het lokale netwerk van belang als technisch hulpmiddel voor informatievoorziening en communicatie.

In deze leereenheid gaan wij nader in op het local area network (LAN). Wij zullen naast de technische aspecten van dit communicatietechnologische hulpmiddel ook een aantal organisatorische aspecten de revue laten passeren. Tevens zullen we nagaan welke functionaliteit via LAN-implementaties gerealiseerd kan worden. Alleen de hoofdlijnen worden behandeld.

Leerdoelen

Na het bestuderen van deze leereenheid wordt verwacht dat u:

  • kunt aangeven wat onder een local area network (LAN) verstaan wordt;
  • de oorsprong en ontwikkeling van het LAN kunt beschrijven;
  • de belangrijkste actoren rond het beheer van een LAN kunt benoemen;
  • de specifieke functies kunt benoemen die door een LAN ondersteund worden;
  • de onderliggende technische componenten kunt benoemen;
  • de onderliggende communicatiemedia kunt benoemen;
  • een probleemsituatie die zich voordoet rond het gebruik van een LAN, kunt analyseren in haar context.

De verwachte studielast bedraagt 3 uur.

BEGRIPPEN

In deze leereenheid komen de volgende begrippen aan bod: