Leereenheid 4: Telefoonnetwerk

Het telefoonnetwerk is het oudste wereldomspannende elektronische netwerk. In de voorgaande leereenheden zijn een aantal digitale pakketgeschakelde datanetwerken de revue gepasseerd. Deze datanetwerken worden momenteel veelal als synoniem gezien voor netwerken in het algemeen. De weliswaar oudere, analoge geschakelde telefoonnetwerken spelen echter nog steeds een belangrijke rol bij het aanbieden van elektronische communicatievoorzieningen. In deze leereenheid staat het telefoonnetwerk centraal als toepassingsgebied van communicatietechnologie. We besteden zowel aandacht aan bekabelde als aan draadloze telefoonnetwerken.

Leerdoelen

Na het bestuderen van deze leereenheid wordt verwacht dat u:

  • de oorsprong en ontwikkeling van het telefoonnetwerk kunt aangeven;
  • de onderliggende technische componenten van het telefoonnetwerk kunt benoemen;
  • de specifieke diensten kunt benoemen die via een telefoonnetwerk aangeboden worden;
  • kunt aangeven op welke punten draadloze telefoonnetwerken afwijken van bekabelde telefoonnetwerken;
  • een probleemsituatie die zich voordoet rond het gebruik van het telefoonnetwerk kunt analyseren in haar context.

De verwachte studielast bedraagt 3 uur.

Begrippen

In deze leereenheid komen de volgende begrippen aan bod: