Leereenheid 5: Vooruitblik

In de leereenheden 2 t/m 4 is een aantal toepassingsdomeinen van communicatietechnologie uitgewerkt, waarbij u niet alleen kennisgemaakt hebt met een aantal technische aspecten van communicatietechnologie, maar ook een context van deze toepassingen hebt leren kennen.
In deze leereenheid worden de belangrijkste aspecten, waarmee u in de voorgaande leereenheden min of meer ad hoc kennis hebt gemaakt, op een systematische manier op een rij gezet.

Leerdoelen

Na het bestuderen van deze leereenheid wordt verwacht dat u:

  • een overzicht kunt geven van de belangrijkste aspecten die spelen rond communicatietechnologie ;
  • de belangrijkste termen herkent die een rol spelen bij communicatietechnologie.

Studeeraanwijzingen

In deze leereenheid worden de belangrijkste aspecten van de communicatietechnologie globaal beschreven en via opgaven wordt een link gelegd naar de toepassingsgebieden die u in de voorgaande leereenheden van deze cursus al tegenkwam. Het doel van deze aanpak is dat u een indruk krijgt van de belangrijkste onderwerpen uit de communicatietechnologie.

We benadrukken dat u de begrippen na het bestuderen van deze leereenheid nog niet hoeft te kennen, het gaat er hier slechts om dat u een overzicht krijgt van de concepten en theorieën uit de communicatietechnologie.

De verwachte studieduur van deze leereenheid bedraagt 3 uur.

Begrippen

In deze leereenheid komen de volgende begrippen aan bod: