Computeralgebra met Maxima
Deze site is nog in opbouw, nog niet alle pagina's zijn gevuld.
Versie: 12-02-2008
Studieduur: 25 uur

Inhoud cursus

Een computeralgebrasysteem is een belangrijk hulpmiddel bij het oplossen van wiskundige problemen. Met het systeem Maxima leert u geen (nieuwe) wiskunde, maar leert u een hulpmiddel gebruiken waarmee u sneller wiskundige problemen kunt oplossen. Bij een juist gebruik van Maxima kunt u veel tijd besparen door het vermijden van foutgevoelige handmatige berekeningen. In deze cursus wordt een introductie van het systeem Maxima gegeven.

De teksten van deze cursus zijn ook in boekvorm beschikbaar. Het boek 'Computeralgebra met Maxima' kunt u bestellen bij SDU uitgevers.

Structuur van de cursus

De cursus bestaat uit 11 hoofdstukken en een hoofdstuk met uitwerkingen van de opgaven.

Hoofdstuk 1 is een introductie.
Hoofdstuk 2 geeft een eerste kennismaking met Maxima.
In hoofdstuk 3 t/m 10 komen allerlei wiskundige onderwerpen aan bod en de toepassing van Maxima daarbij.
Hoofdstuk 11 bevat een introductie in het programmeren met Maxima.

In de meeste hoofdstukken zijn opgaven opgenomen. De uitwerkingen van de opgaven staan in hoofdstuk 12.

Voorkennis

Om nuttig en plezierig met Maxima te kunnen werken gaan we er in deze cursus vanuit dat u minimaal beschikt over wiskundekennis op HAVO of 5VWO niveau.

Extra systeemeisen

Voor deze cursus is de installatie van een softwarepakket Maxima nodig. Hiervoor is ongeveer 72 Mb vrije schijfruimte benodigd. Installatie van deze software is onderdeel van de cursus (hoofdstuk 1). Deze software is beschikbaar voor een Windows platform en een Linux platform.