Hoofdstuk 1, opgave 1.2

De internationale agenda werd gedomineerd door een ideologische kloof tussen Oost en West, die het vraagstuk van vrede en veiligheid op mondiaal niveau beheerste. Vele decennia lang heeft dit een stempel gedrukt op de internationale verhoudingen.

Tijdens dieptepunten van de 'Koude Oorlog' was vrijwel alles ondergeschikt aan de dreigende (nucleaire) confrontatie tussen de beide machtsblokken. Ook de economische kloof tussen Noord en Zuid werd op internationaal niveau besproken, maar tot een structurele aanpak van de groeiende tegenstelling tussen rijk en arm kwam het niet.

De milieuproblematiek stond eveneens op de internationale agenda. In de loop van de tijd was duidelijk geworden dat tal van milieuproblemen grensoverschrijdend van aard zijn en niet of nauwelijks opgelost kunnen worden door landen of werelddelen afzonderlijk. Ook was duidelijk dat eenzelfde economische ontwikkeling van de landen in het Zuiden zoals de landen in het Noorden die hebben doorlopen onherroepelijk zou leiden tot een wereldwijde ecologische catastrofe. Dit zou de draagkracht van de aarde te boven gaan.

Door de ideologische en economische kloof was het gedurende lange tijd onmogelijk om voor oplossing van de milieuproblematiek een gemeenschappelijk perspectief en gezamenlijke aanpak te ontwikkelen. Hierin ontstond verandering toen de ideologische kloof tussen Oost en West werd overbrugd en het Noorden en Zuiden de samenhang tussen duurzaamheid en ontwikkeling als uitgangspunt voor de internationale verhoudingen accepteerden.