Hoofdstuk 2, opgave 2.4

Deze paradox is te verklaren uit de kloof die er algemeen bestaat tussen de waarden die men zegt aan te hangen en het daadwerkelijk gedrag.

Men zegt behoefte te hebben aan meer gemeenschapszin, maar geeft in de praktijk er de voorkeur aan vrij en ongebonden te zijn.

Men zegt het broeikaseffect een zeer belangrijk duurzaamheidsvraagstuk te vinden, maar gaat steeds vaker op vliegvakantie.

Als oorzaak van deze kloof kan het 'sociale dilemma' worden genoemd: men is alleen bereid het gedrag aan te passen als men erop kan vertrouwen dat anderen dat ook doen.

In de Duurzaamheidsverkenning kwam naar voren dat de meerderheid van de burgers het tot de taak van de overheid rekent om dit sociale dilemma te doorbreken.