Hoofdstuk 2, opgave 2.7

In de opvatting van Hueting en Reijnders kan het duurzaamheidsvraagstuk worden opgelost door de duurzaamheidsnormen te handhaven. Dit kan worden bereikt door investering in technische maatregelen en verschuivingen in productie en consumptie.

Dat gaat uiteraard niet vanzelf, en de sleutelfactor ligt dus bij het bestuur, de overheid – nationaal of internationaal - die dit tot stand moet brengen. Het zeer reële risico is dat dit overvragen van de overheid is, en dat het veranderingsproces vastloopt in een machteloze, ineffectieve bureaucratie.