Hoofdstuk 3, opgave 3.7

a. Een van de belangrijkste functies van de staat is het handhaven van het marktmechanisme. De consequentie is dat men kiest voor beleid dat de concurrentiepositie van het eigen bedrijfsleven niet verstoort. Dit is geen inpakken door het bedrijfsleven, maar een bewuste keuze.

b. De ideologie achter convenanten zou samengevat kunnen worden als: 'milieubeleid moet niet alleen technisch realiseerbaar zijn, maar ook economisch inpasbaar.'