Hoofdstuk 4, opgave 4.2

Voorbeelden van belangrijke fasen/activiteiten:

– aanleg (snel)wegennet; de gehele maatschappij is ingericht op gebruik van de auto, alternatieve (nieuwe)vervoersmiddelen kunnen moeilijk concurreren tegen infrastructuur die reeds voor het wegverkeer aanwezig is;
– aanleg aardgasdistributiesysteem; in de jaren zestig zijn hiervoor grote investeringen met een levensduur van ongeveer 50 jaar en langer gedaan; alternatieve energiedistributiesysteem die geen gebruik kunnen maken van de aardgasinfrastructuur, kunnen hier moeilijk mee concurreren.