Lees voor

Zoeken

Zoeken

Netherlands Laboratory for Lifelong Learning

Het Netherlands Laboratory for Lifelong Learning (NeLLL) is een interfacultair onderzoeksinstituut waarbinnen in de volle breedte onderzoek wordt gedaan naar een leven-lang-leren.

Leven-lang-leren op de politieke en maatschappelijke agenda

Het thema leven-lang-leren neemt inmiddels zowel nationaal als internationaal een prominente plaats in op de politieke en maatschappelijke agenda. De Europese Unie heeft dit uitgesproken in de Lissabon-agenda en Commissievoorzitter Barroso heeft recent nog eens onderstreept dat lifelong learning een absolute voorwaarde is om de door de EU nagestreefde forse groei van de deelname aan het (hoger) onderwijs ook echt te kunnen verwezenlijken.

Deskundigheid en praktijkervaring

De Open Universiteit ontwikkelt als geen ander deskundigheid en bouwt praktijkervaring op met een leven-lang-leren. NeLLL bundelt het onderzoek op het gebied van een leven-lang-leren met als doel de ontwikkelde kennis via haar expertisecentra en faculteiten beter toegankelijk te maken voor andere organisaties. De onderzoekstaak van NeLLL wordt gefinancierd uit de eerste geldstroom, maar daarnaast hoort het uitvoeren van opdrachtonderzoek en projectstudies ook nadrukkelijk tot de werkzaamheden van NeLLL.

Uniek voor Europa

Met NeLLL wil de Open Universiteit een voor Europa uniek center of excellence op het gebied van lifelong learning in Nederland vestigen. NeLLL is een initiatief van de Open Universiteit, maar er wordt ten behoeve van het uitvoeren van onderzoek nadrukkelijk gezocht naar samenwerkingspartners.

Meer informatie

voor meer informatie kunt u terecht op de Engelstalige website van NeLLL.