Lees voor

Zoeken

Zoeken

Procedures

Ingangseisen

Om promotie-onderzoek te kunnen doen dient de promovendus een afgeronde Master-opleiding te hebben gevolgd op een voor het onderzoek relevant gebied. Ook dient het voorgestelde onderzoek aan te sluiten bij het expertisegebied van een promotor. Inschrijving bij de OUGS vindt plaats via de promotor.

Interne promovendi

AIO's en interne medewerkers met een goedgekeurd onderzoeksplan worden automatisch lid van de OUGS. Voorwaarde is enkel dat de promotor hen heeft aangemeld bij het College voor promoties (CvP) en de OUGS.

Buitenpromovendi

Voor buitenpromovendi vindt inschrijving plaats via het ondertekenen van de PhD-contracten. Door middel van het fase 1 contract wordt een buitenpromovendus aspirant-lid van de OUGS.

Voor het fase 2 contract (volledig lidmaatschap van de OUGS) dient er een onderzoeksvoorstel te zijn, goedgekeurd door de promotor en de betreffende faculteit of instituut. Dit onderzoeksvoorstel bevat tevens een goedgekeurd opleidingsplan. 

Fase 1, starter

Een externe promovendus begint met het opstellen van een onderzoeksplan. In deze fase spreken we van een aspirant-promovendus. Om afspraken vast te leggen ondertekenen aspirant promovendus en beoogd promotor een aspirant-contract. Met deze overeenkomst wordt tevens lidmaatschap van de OUGS verkregen. De aspirant promovendus heeft beperkt toegang tot faciliteiten.

Fase 2, volledig lid OUGS

De aspirant promovendus laat een gereed onderzoeksplan met toestemming van de beoogd promotor beoordelen volgens de facultaire normen. Bij goedkeuring van dat plan gaat de buitenpromovendus door naar de uitvoeringsfase. Dan wordt ook een formeel promovenduscontract ondertekend. Met dit contract geven beide partijen hun intentie weer tot het uitvoeren van het promotietraject. Zodra dit  contract samen met het goedgekeurde onderzoeksplan (incl. scholingsplan) is ingediend, kan de promovendus ook gebruik maken van de volledige faciliteiten van de OUGS.