Lees voor

Zoeken

Zoeken

Promovendidag

Promovendidag 2016

In 2016 vindt de promovendidag plaats op 4 juni in studiecentrum Utrecht. Alle promovendi hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen.

Programma / Program

10.00 - 10.30 Welkom en ontvangst / Welcome with coffee and tea
10.30 - 10.40 Opening promovendidag / Opening PhD candidates day  prof. dr. Anka Ernes
10.40 - 12.30 Keynote prof. dr. Frits van Oostrom
10.40 - 11.25  Keynote dr. Paul Geuvers (CEO Sympafix)
11.30 - 12.30 Keynote dr. Rob Warwick (University of Chichester)
12.30 - 13.30 Lunch
13.30 - 16.00 Workshops

Alle deelnemers kunnen deelnemen aan één workshop naar keuze. Op het inschrijfformulier wordt gevraagd een eerste en een tweede keus aan te geven. Bij de workshops A en B dient u zelf een laptop mee te brengen. Bij aanmelding voor workshop B dient u te beschikken over een OU account (gebruikersnaam en wachtwoord). Voor workshop D geldt een maximum van 12 deelnemers.

All participants can take part in one workshop of their choice. On the registration form will be asked to indicate a first and second choice. For the workshops A and B, please bring your own laptop. 
For workshop B you must have an OU account (username and password). For Workshop D there is a maximum of 12 participants.
 

Aanmelden

Via het inschrijfformulier kunt u zich aanmelden voor de promovendidag.
 

Keynote prof. dr. Frits van Oostrom 'So you think you can promoveren?'

Wat is de waarde van promoties voor de wetenschap? Is er ook meerwaarde voor de samenleving? Tenslotte – hoofdpunt voor vandaag – wat is de waarde van promoveren voor de promovendus/a zelf? En zijn er nog speciale do's en don'ts? Rondom deze en aanverwante vragen zal prof. Frits van Oostrom graag zijn visie en ervaring delen, in de hoop de deelnemers te inspireren bij hun eigen werk.

Parallel keynotes for international PhD candidates (MST PhD school) and ‘complexity' PhD candidates only

Keynote dr. Paul Geuvers (CEO Sympafix)

Dr. Paul Geuvers conducted his PhD research under the guidance of Prof Leo Dana from May 2012  until October 2015. In this lecture he looks back on these 3.5 years and shares  valuable lessons on you how he got the job done in a relatively short period of time AND delivered good quality research. He will deal with issues like personal motivation, the importance of a good research proposal, literature reviews as well as your relationship with your promotor and time management. In particular Paul will address the role of publishing in conference proceedings and journals. Apart from the fact that publishing is core business for academics, external PhD students can draw extremely value lessons from feedback of fellow researchers at conferences and journal reviewers, either formal or informal. Learn from Paul how you can increase your chances of actually getting the job done successfully and obtain your PhD degree.

Keynote dr. Rob Warwick (Senior Lecturer Strategy Management, University of Chichester Business School)

Traditional management theories have a tendency to use general terms (culture, leadership, strategy) to explain the present and predict the future. In doing so there is a tendency towards reification, as if they were fixed entities.
Considering the work of Stacey and others we can challenge this approach and their assumptions. Stacey is a management theorist who uses the sciences of complexity as an analogy to explore everyday interactions between people.
Empirically the approach draws on people's routine work collected in a series of narratives often spanning several years and critically engaged within a learning set alongside organisational literature.  This has been the approach of the Complexity Management Centre based at the University of Hertfordshire, UK, in their long running doctoral programme.  This way of studying organisations and our presence as part of them enables a richer understanding of the dynamics of reified terms.
They have termed this approach complex responsive processes of relating as a way to draw attention to the temporal nature of the processes of which we are all participant and from which no one is separate. Issues of power and paradox are explored. Power in the sense of an interconnected mesh or figurations of which we are all part of in known and unknown ways. And paradox to give voice to ever present contradictions faced in organisations for which reconciliation is not possible. These are factors that people face daily as they go about making decisions, trying to sense plausible next steps in conditions of increased uncertainty.

Workshop A ‘Research Data Management'

drs. Jos Rikers (Open Universiteit), policy advisor education and research
De belangstelling voor Research Data Management is momenteel groot. Dit komt voort uit zorgen omtrent wetenschappelijke integriteit enerzijds en een toenemende drang om onderzoeksresultaten toegankelijk te maken voor hergebruik anderzijds.
De eisen die aan de onderzoeker worden gesteld als het gaat om goed data management zijn vervat in protocollen en subsidie voorschriften.
Als onderzoeker wordt je geacht bij een subsidie aanvraag al aan te geven welke data je gaat verzamelen, hoe je dat gaat doen en hoe je de geldende voorschriften gaat hanteren. Tot slot wordt je geacht de data vindbaar en herbruikbaar op te slaan. Deze informatie wordt bij een aanvraag in een speciale data management paragraaf beschreven.
Bij toekenning van een subsidie wordt steeds meer geëist dat het projectplan wordt aangevuld met een data management plan. Tijdens elke fase van het onderzoek moet worden gerapporteerd hoe met de data (en de respondenten/proefpersonen/meetsituaties) wordt omgegaan. In het data managementplan beschrijf je als onderzoeker de systematische aanpak die je hiervoor kiest.

Tijdens de workshop kijken we naar gangbare eisen (HORIZON2020 en NWO) en oplossingen.
Tevens wordt informatie verschaft m.b.t. het RDM implementatieproject dat momenteel bij de OU loopt en waarmee onderzoekers in de nabije toekomst te maken krijgen

------------------------------------------------------------------

Interest in Research Data Management is currently large. This is the result of concerns about academic integrity on the one hand and an increasing urge to make research data accessible for reuse on the other hand.
The requirements with which the researcher is confronted when it comes to good data management are contained in protocols and subsidy regulations.
As a researcher, who hands in an application for a grant, you will have to display all the data you are collecting. Also, you will have to write down how you are going to do this and how you will handle the current regulations. Finally, you are supposed to save the data so they can be traced and reused.
In the application for a grant it is more and more usual that you are required to add a data management paragraph to the project plan. In each phase of the research you will have to report how the data (and the respondents / participants / measurement situations) are handled.  As a researcher you have to describe the chosen method and systematic approach concerning the data in the data management plan.
During this workshop we look at common requirements (Horizon 2020 and NWO) and solutions. Also, you will be given information about the RDM implementation project that is currently running at the OU and that researchers will encounter in the near future.


Workshop B ‘De digitale bibliotheek: haal het maximale uit je literatuur' / ‘The digital library: get the maximum value of your literature'

Leonne Portz (Universiteit Maastricht), Specialist wetenschappelijke informatie Universiteitsbibliotheek / Specialist Scientific Information University Library

Waar vind je, voor je promotieonderzoek, de relevante boeken, tijdschriften/artikelen en databases? Naast een aantal praktische zaken, zoals hoe leen ik boeken, is er in deze workshop met name aandacht voor het systematisch zoeken naar wetenschappelijke literatuur met behulp van de databases die via de Digitale Bibliotheek van de OU beschikbaar zijn. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Academic Search Elite en de Web of Science. Uiteraard is er voldoende tijd om te zoeken naar relevante publicaties op het eigen onderzoeksgebied en voor het stellen van vragen. Breng daarom een eigen laptop mee en zorg dat u uw inloggegevens bij de hand hebt. Indien u deze nog niet hebt, geef dit dan s.v.p. aan bij aanmelding voor de workshop.

------------------------------------------------------------------

Where can you find the relevant books, papers and data-bases needed for your PhD study? Besides some practical issues (like how can I loan books digitally) this workshop will pay much attention on how to systematically search for the scientific literature you need. How do you use data-bases that are available for you through the OU digital library? For example, you will be explained how to use systems like Academic Search Elite and Web of Science. Of course there will be plenty of time to search relevant literature for your own research, and to ask questions. Therefore, bring your own laptop and make sure you have your login entry data for the digital library with you. If you do not have these login entry data, please indicate this at registration for this workshop.

Workshop C  ‘Ethiek en wetenschappelijke integriteit'  /  ‘Ethics and scientific integrity'

dr. Catherine Bolman (Open Universiteit), voorzitter commissie Ethische Toetsing Onderzoek / Chair of the Ethics committee
Prof. dr. Lilian Lechner (Open Universiteit),  lid Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit / member National Committee on Scientific Integrity

In de huidige wereld van de wetenschap is er veel discussie over 'de integriteit van het onderzoek' en 'onderzoeksethiek', met name na een aantal ernstige gevallen van wetenschappelijk wangedrag (bijvoorbeeld plagiaat , vervalsing van gegevens). Maar waar gaat het eigenlijk om bij ‘integer onderzoek', waarom zouden we ons er zorgen over maken en wat zijn dubieuze onderzoekspraktijken? En hoe kunnen deze worden voorkomen? Bovendien, hoe kunnen we ervoor zorgen dat ons onderzoek ethisch wel verantwoord is?
In deze workshop komen deze vragen aan de orde, ook aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden. Tevens wordt aandacht besteed aan de goedkeuringsprocedure (inzake ethische aspecten) van de Open Universiteit met betrekking tot mens-gerelateerd onderzoek.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In today's world of science there is much discussion on ‘research integrity' and ‘research ethics', especially following some serious cases of scientific misconduct (e.g. plagiarism, falsification of data). But what  does research integrity involve, why should we worry about it and what are questionable research practices? And how can they be prevented? Furthermore, how do we make sure our research is ethically well justified?
This workshop will address these issues with discussion of case examples. It also pays attention to the ethical approval procedure of the Open University with regard to human related research.

Workshop D  ‘Pitchen van onderzoek' / ‘How to pitch your research'

dr. Brigitte Hertz  (Hertz, trainingen voor wetenschappers)
Het is voor wetenschappers steeds belangrijker geworden om hun onderzoek en onderzoeksvoorstellen in korte tijd met veel overtuiging te kunnen presenteren.
Daarbij spelen enthousiasme, subtiele verwijzingen naar de eigen prestaties en een goede opbouw met compacte inhoud een belangrijke rol. In deze workshop doen we korte oefeningen met het vertellen van een enthousiast verhaal, het formuleren van een kernboodschap en het op krachtige wijze introduceren en afronden van een presentatie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

It has become increasingly important for scientists to present their research and research proposals in a short time with a lot of conviction. Enthusiasm, subtle references to their own performance and a good structure with a compact content all play an important role. In this workshop we do short exercises in telling an enthusiastic story, formulating a core message and introducing it in a powerful way. We will finish with a presentation.