Lees voor

Zoeken

Zoeken

Faculteit Psychologie

Promoveren bij Psychologie van de Open Universiteit

Promoveren aan de faculteit Psychologie van de OU kan op verschillende wijzen. Via gerichte werving worden promovendi (AiO's) aangesteld. Daarnaast zijn er zogenaamde buitenpromovendi actief. Buitenpromovendi zijn niet in dienst bij de OU, maar werken onder supervisie van een OU-hoogleraar (de promotor) buiten de universiteit aan hun proefschrift.Promotieonderzoek vindt altijd plaats onder verantwoordelijkheid van een hoogleraar, de promotor, vaak aangevuld met een co-promotor.

Onderzoeksgebieden

De faculteit Psychologie hanteert een vakgebiedoverstijgend onderzoeksprogramma'The interaction between explicit and implicit strategies for behaviour'. De wetenschappelijke staf van de faculteit Psychologie verricht onderzoek op de volgende gebieden (zie bijlage voor verdere informatie): 

 Ingangseisen promovendi

Aanvragers voor buitenpromovendus-trajecten dienen over een afgeronde academische masteropleiding Psychologie (of daaraan gerelateerd) te beschikken. Verder geldt het criterium dat voor de afgeronde master- of doctoraalafstudeerscriptie het cijfer 8 is behaald (tenzij er goede gronden waren voor een 7). Dat cijfer geeft ons een indicatie van de onderzoekskwaliteiten van de student.

Het promotieonderzoek dat de student zal gaan doen, moet een empirisch-psychologisch onderzoek zijn. De resultaten ervan moeten de wetenschap (en de promovendus) verder brengen. Deze vooruitgang moet zichtbaar zijn in de publicaties waarop de dissertatie steunt. Een promovendus moet daarom in het promotietraject ook enkele Engelstalige artikelen schrijven die publicabel zijn in internationale peer-reviewd tijdschriften (voor een proefschrift zijn dit al gauw 4 Engelstalige artikelen).

Daarnaast verwachten we dat een buitenpromovendus ook voldoende tijd kan besteden aan het onderzoek. Dat betekent dat er wekelijks toch zo'n drie dagen beschikbaar moeten zijn om te spenderen aan de promotie.

Procedure buitenpromovendi

De promovendus heeft twee zaken nodig om te kunnen starten: een onderzoeksonderwerp dat aansluit bij de onderzoeksthema's van de faculteit en een hoogleraar, die het onderzoek wil en kan begeleiden als promotor.

De buitenpromovendus start met het maken van een goed onderzoeksvoorstel. Hierin beschrijft de promovendus welke onderzoekvragen hij of zij wilt gaan beantwoorden en welke deelstudies daarvoor uitgevoerd moeten worden. Als zo'n voorstel goed genoeg (en haalbaar) is, volgt er een officiële beoordeling van het plan door de faculteit . Bij goedkeuring kan de promovendus dat plan vervolgens verder gaan uitvoeren. De begeleiding bij zo'n traject (zowel het maken van een plan, als de uitvoering) wordt door ons geleverd. Voor het maken van een goed plan krijgt de buitenpromovendus zo'n 6 maanden tijd, de uitvoering en afronding van het promotietraject duurt al gauw 4 tot 5 jaar. 

Wat biedt de OUGS en de faculteit?

De Faculteit Psychologie biedt, ondersteund door de OUGS, promovendi verschillende faciliteiten aan:

  • Begeleiding, zowel bij het maken van een plan als bij het uitvoeren van het promotietraject
  • Digitale bibliotheekvoorzieningen op de thuisplek
  • Mogelijkheden voor scholing
  • Mogelijkheden tot deelname aan een wetenschappelijk congres
  • Lidmaatschap van een (online) onderzoekscommunity (via OUGS en Open Universiteit Promovendi Netwerk)
  • Deelname aan facultaire onderzoeksbijeenkomsten
  • Gebruik van het facultair onderzoeksnetwerk
  • Indien mogelijk gebruik van het virtuele onderzoekslaboratorium

Kosten promotietraject

Kosten voor begeleiding en digitale bibliotheekvoorzieningen zijn eenmalig € 250, mits we de expertise kunnen bieden om het traject te begeleiden. Verder kunnen er kosten zijn voor het doen van onderzoek (data-verzameling, reiskosten), en eventueel kosten voor aanvullende scholing. Veel buitenpromovendi kunnen hun onderzoek (deels) onderbrengen bij hun werk en de werkgever kan dan soms ook een deel van de onderzoekskosten vergoeden.

Zodra uw onderzoeksplan is goedgekeurd, worden de kosten voor additionele scholing – indien akkoord bevonden door de faculteit en de promotor – (deels) vergoed via de faculteit en de OUGS. De student moet natuurlijk wel aansluiten bij de lopende onderzoeksthema's van de faculteit Psychologie. 

Verdere informatie en contact

Voor promoveren bij de faculteit Psychologie kunt u contact opnemen met prof. dr. Lilian Lechner.