Lees voor

Zoeken

Zoeken

Faculteit Rechtswetenschappen

Promotieonderzoek bij Rechtswetenschappen

Een belangrijk deel van de onderzoeksactiviteit is gericht op het verkrijgen van de graad van doctor. Daarvoor moet de onderzoeker gedurende een aantal jaren een groot onderzoeksproject voltooien en daarover een dissertatie publiceren. Het promotieonderzoek van de faculteit rechtswetenschappen wordt op dit moment uitgevoerd door een aantal fulltimeonderzoekers en een aantal leden van het docentencorps.

Promotieonderzoek vindt altijd plaats onder verantwoordelijkheid van een hoogleraar, de promotor. Deze moet het project of het onderzoeksplan goedkeuren en ook naar behoefte zorg dragen voor de begeleiding van de onderzoeker. Uiteindelijk moet de promotor de dissertatie goedkeuren. Voordat de kandidaat-doctor (promovendus) zijn uitkomsten openbaar mag verdedigen, wordt ook nog de goedkeuring van een aantal andere hoogleraren gevraagd, de zogenaamde promotiecommissie.

Buitenpromovendi

Voor onderzoek en promotie aan onze faculteit is het niet vereist dat de onderzoeker een dienstverband met de Open Universiteit heeft. De rechtenfaculteit verwelkomt graag onderzoekers die een plan voor promotieonderzoek hebben.

Ingangseisen

Aan deze zogenaamde buitenpromovendi worden natuurlijk wel bepaalde eisen gesteld. De betrokkene moet al een academische graad hebben en over een flinke dosis motivatie en uithoudingsvermogen beschikken. Verder moet hij/zij in overleg met een hoogleraar van de faculteit een projectplan opstellen en uiteindelijk een overeenkomst ondertekenen. Daartegenover biedt de promotor/faculteit dan begeleiding en bepaalde andere faciliteiten. Dat wordt per geval als maatwerk afgesproken.

Kosten

U betaalt eenmalig € 250 inschrijfkosten.

Verder contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met prof. mr. Anka Ernes