Aanmelding

U heeft binnen de inschrijfduur van 12 maanden recht op drie tentamenkansen per blokonderdeel. Als u binnen deze inschrijfduur niet slaagt voor een blokonderdeel, kunt u zich voor dat betreffende blokonderdeel opnieuw inschrijven. Hiervoor betaalt u dan OU-collegegeld of instellingscollegegeld, naar rato van omvang van dat blokonderdeel. Nadat de inschrijving is geëffectueerd, heeft u binnen de inschrijfduur van 12 maanden drie tentamenkansen voor het betreffende blokonderdeel.

Aanmeldingsformulier

Als u wilt deelnemen aan een tentamen, zult u zich moeten aanmelden. U meldt zich aan door het aanmeldingsformulier in te vullen. Houd daarbij rekening met de aanmeldingstermijn van minimaal 14 dagen. Een tentamenaanmelding is bindend en de tentamenkans wordt verbruikt, ongeacht of u het tentamen aflegt of niet. Bij afwezigheid zonder geldige absentie verbruikt u een tentamenkans. Bekijk vooraf op de bloksite de laatste tentamenmogelijkheid van een uit het aanbod genomen blok. Informatie over het tentamen van een specifiek blokonderdeel vindt u op de bloksite zodra u bent ingeschreven.

Toelichting aanmeldingsformulier tentamens