RW_MarjorieVtKlooster_13736_head_large.jpg
Eerste afgestudeerde HBO-Rechten aan de Open Juridische Hogeschool
'Aangenaam verrast' was ze, want zoveel belangstelling rondom haar afstuderen had ze niet verwacht. Maar Majorie van ’t Klooster is dan ook als eerste afgestudeerde voor de bacheloropleiding HBO-rechten van de Open Juridische Hogeschool, een samenwerkingsverband van de Open Universiteit en Juridische Hogeschool Avans-Fontys. Deze afstandsopleiding is met name bedoeld voor ambitieuze mensen die minimaal 20 uur per week werken in een juridische omgeving, zodat werk en studie hand in hand gaan. Afgelopen maandag ontving Majorie haar diploma in Utrecht.

Helaas niet in aanwezigheid van VVD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Annemarie Jorritsma als gecommitteerde, zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Zij moest op het allerlaatste moment verstek laten gaan vanwege het VVD-debat inzake het regeerakkoord. Maar de feestvreugde was er niet minder om. Majorie (39) werkt al geruime tijd bij de gemeente Almere, de afgelopen twee jaar als juridisch adviseur. ‘In de studie HBO-Rechten komen veel verschillende rechtsgebieden aan bod. Meer kennis vergaren was dan ook de voornaamste reden dat ik aan de studie ben begonnen. Daarbij is het natuurlijk erg praktisch als je werk en studie kunt combineren, iets wat deze vorm van afstandsonderwijs je optimaal biedt. Je bepaalt voor een groot deel zelf waar en wanneer je studeert.’

Beleid voor hennepkwekerijen in bewoonde woningen

In haar scriptie - waarbij haar keuze voor het onderwerp deels het gevolg was van een vraag van de zijde van haar werkgever, deels van haar persoonlijke interesses -, onderzocht Majorie of het Damoclesbeleid van de gemeente Almere op het onderdeel dat gaat over hennepkwekerijen in bewoonde woningen kan of moet worden aangepast. Het antwoord is dat het beleid van Almere in overeenstemming is met art. 13b van de Opiumwet (het sluiten van een woning of lokaal nadat er verdovende middelen zijn gevonden) en dat het beleid ook niet in strijd is met recente jurisprudentie over toepassing van artikel 13b. Majorie: ‘Er zijn dus geen dwingende of zwaarwegende redenen om het beleid aan te passen.’

Procedure in Almere

Bij een overtreding van de Opiumwet is het eigenlijk de bedoeling dat gemeenten een gefaseerd beleid hanteren en niet direct tot sluiting van een “drugspand” overgaan. Eerst kan de burgemeester kiezen voor een minnelijk overleg met de betrokkenen, een waarschuwing of het opleggen van een last onder dwangsom. In ernstige gevallen mag hiervan worden afgeweken. In Almere kiest men niet voor een waarschuwing, maar voor het opleggen van een last onder dwangsom. ’Bij een eerste constatering van een hennepkwekerij in een bewoonde woning wordt vaak gekozen voor een waarschuwing’, licht Majorie toe. ‘Bij een tweede constatering wordt de woning gesloten, men kiest dan voor last onder bestuursdwang. Er zijn maar enkele gemeenten in ons land die bij een eerste overtreding van de Opiumwet kiezen om een last onder dwangsom op te leggen. Almere behoort tot die laatste groep en zoals uit mijn onderzoek blijkt is dat niet in strijd met het Nederlands recht.’

Toekomstplannen

Voorlopig last Majorie een 'break' in als het om studeren gaat. ‘Het is wel even mooi geweest voor nu. Maar wie weet pak ik straks nog eens een vervolgopleiding op. Het zal ook afhangen van de carrièrestappen die ik nog wil gaan maken.’