Geldige absentie

Wilt u zich afmelden voor een tentamenzitting zonder verlies van een tentamenkans dan kan dat alleen indien er sprake is van een bijzondere, onvoorziene persoonlijke omstandigheid. U dient een schriftelijk verzoek, met redenen omkleed en vergezeld van bewijsstukken, binnen vier weken na de tentamendatum, te richten aan:

Open Universiteit
afdeling Tentaminering en certificering
Postbus 4444
6401 CX Heerlen

De afdeling Tentaminering en certificering beoordeelt of er sprake is van onvoorziene omstandigheden bij het niet afleggen van een tentamen. In dat geval verbruikt u geen tentamenkans en wordt bij een te betalen tentamenkans het betaalde bedrag gerestitueerd.