Hulpmiddelen

De toegestane hulpmiddelen zijn opgenomen in de map 'Vakinformatie' bij de respectievelijke blokonderdelen. Bij de tentamens is dit ook vermeld in de tentamenoproep. Indien bij een blokonderdeel niets vermeld is omtrent technische hulpmiddelen, betekent dit dat deze niet zijn toegestaan. Het gebruik van een laptop, tablet, mobiele telefoon of andere digitale apparatuur is in elk geval niet toegestaan. Voor eventuele wijzigingen is het raadzaam om steeds de meest actuele informatie in de map ‘Vakinformatie’ te raadplegen.

Woordenboek

Bij alle tentamenzittingen mogen studenten gebruikmaken van een verklarend woordenboek Nederlands of, als Nederlands niet de moedertaal is, een vertalend woordenboek van de moedertaal naar het Nederlands respectievelijk van het Nederlands naar de moedertaal, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Het gebruik van een woordenboek is voor eigen risico. Studenten kunnen zich niet beroepen op de in een woordenboek gegeven definities en omschrijvingen. In de meeste gevallen wordt aangegeven een 'schoon woordenboek'. Hierbij geldt dan het gestelde in punt 4 onder definitie 'schoon'.

Wettenbundels

Bij tentamens mag u enkel gebruikmaken van een schone niet-geannoteerde wettenbundel (de Verzameling Nederlandse Wetgeving van SDU/Vermande of de Kluwer Collegebundel) of wettenpocket. U dient de meest recente versie te hanteren.
De voorbedrukte tabjes die door de uitgever zijn meegeleverd, de door de uitgever meegeleverde blanco tabjes die u kunt beschrijven en de door u zelfgemaakte (blanco) tabjes die u niet mag beschrijven, mag u in uw schone niet-geannoteerde wettenbundel inplakken.

Apparatuur

Andere hulpmiddelen naast het woordenboek en de wettenbundel zijn slechts toegestaan voor zover deze bij de vakinformatie van de respectievelijke blokonderdelen op de bloksite zijn vermeld, bijvoorbeeld een zakrekenmachine. Alle typen zakrekenmachines zijn in dat geval toegestaan. Indien bij de vakinformatie niets vermeld is omtrent hulpmiddelen, betekent dit dat geen hulpmiddelen zijn toegestaan.

Schoon/niet schoon

Waar gesproken wordt over 'schoon' wordt daarmee bedoeld een schone versie van een woordenboek en van een niet-geannoteerde wettenbundel. Dit betekent dat het boek/de wettenbundel geen geschreven of gedrukte verklarende aantekeningen mag bevatten en geen losse of ingeplakte briefjes, met uitzondering van de voormelde tabjes. Wel toegestaan zijn leestekens, kruisjes bij alinea's, onderstrepingen en markeringen (eventueel met viltstift). Errata zijn enkel toegestaan als het betreft een door de uitgever nageleverd document bij het woordenboek of de niet-geannoteerde wettenbundel.
De tabjes die door de uitgever van wettenbundels zijn meegeleverd mag u hebben ingeplakt. Bij 'niet-schoon' mag het materiaal wel geschreven of gedrukte aantekeningen bevatten, doch geen losse of ingeplakte briefjes. Errata, leestekens, kruisjes bij alinea's, onderstrepingen en markeringen zijn wel toegestaan.