Kosten

De gehele studie HBO-Rechten omvat 10 blokken, in totaal 240 studiepunten (EC). De 4 blokken in de propedeusefase bestaan elk uit 15 studiepunten en kosten per blok € 809. De zes blokken in de postpropedeusefase bestaan elk uit 30 studiepunten en kosten € 1618 per blok.

De hierboven genoemde prijzen per blok zijn gebaseerd op het wettelijk collegegeld. Indien het *instellingscollegegeld van toepassing is, geldt een verhoging. Een blok van 15 studiepunten kost dan € 1444 en een blok van 30 studiepunten € 2889.

Binnen de inschrijvingsduur van 12 maanden per blok zijn inbegrepen: drie tentamenkansen per blokonderdeel, de bij het blok behorende begeleiding en toegang tot de elektronische leeromgeving. Tevens kunt u gebruikmaken van de tentamenfaciliteiten van een van de studiecentra van de Open Universiteit. Indien u tentamens aflegt in het buitenland zijn er wel extra kosten aan verbonden.

 

*Wettelijk collegegeld wordt gerekend wanneer u nog niet eerder een hbo- of wo-diploma heeft behaald. Heeft u wel een hbo- of wo-diploma? Dan heeft u in uw eerdere studieverleden al gebruik gemaakt van door de overheid gefinancierd onderwijs en wordt het instellingscollegegeld berekend.