Kosten

De gehele studie HBO-Rechten omvat 10 blokken, in totaal 240 studiepunten (EC). De 4 blokken in de propedeusefase bestaan elk uit 15 studiepunten en kosten per blok € 410. De zes blokken in de postpropedeusefase bestaan elk uit 30 studiepunten en kosten € 819 per blok.

De hierboven genoemde prijzen per blok zijn gebaseerd op het wettelijk collegegeld in studiejaar 2021-2022. Gedurende dit collegejaar geldt er een korting (zie kader). Indien het *instellingscollegegeld van toepassing is, geldt een verhoging. Een blok van 15 studiepunten kost dan € 968 en een blok van 30 studiepunten € 1.935.

Binnen de inschrijvingsduur van 12 maanden per blok zijn inbegrepen: drie tentamenkansen per blokonderdeel, de bij het blok behorende begeleiding en toegang tot de elektronische leeromgeving. Tevens kunt u gebruikmaken van de tentamenfaciliteiten van een van de studiecentra van de Open Universiteit. Indien u tentamens aflegt in het buitenland zijn er wel extra kosten aan verbonden.

Korting collegegeld in het studiejaar 2021-2022

De overheid heeft besloten tot een Nationaal Programma Onderwijs dat zich richt op het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na Corona. In dit programma is vastgelegd dat studenten in het studiejaar 2021-2022 een korting krijgen op het wettelijk collegegeld, op het instellingscollegegeld en op het tarief voor een schakelprogramma. Als u zich aanmeldt voor een cursus waarvan de startdatum ligt in de periode van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022 komt u in aanmerking voor een korting. Dit betekent het volgende:

  2021-2022 (na korting overheid)
Wettelijk collegegeld € 410 per 15 EC
  € 819 per 30 EC
Instellingscollegegeld* € 968 per 15 EC
  € 1.935 per 30 EC

*Wettelijk collegegeld wordt in rekening gebracht wanneer u nog niet eerder een hbo- of wo-diploma heeft behaald. Heeft u wel een hbo- of wo-diploma? Dan heeft u in uw eerdere studieverleden al gebruik gemaakt van door de overheid gefinancierd onderwijs en wordt het instellingscollegegeld in rekening gebracht.