Laatste tentamenkans

Als een blokonderdeel op een bepaald moment uit het aanbod wordt genomen, hebt u gedurende een jaar na dato de mogelijkheid om de blokonderdelen alsnog af te ronden.

NB: de op uw bewijs van inschrijving vermelde einddatum kan, indien het blok uit de roulatie is genomen en in het zogeheten uitloopjaar zit, afwijken van de datum waarop de laatste tentamenmogelijkheid plaatsvindt.