Procedure na aanmelding

Na registratie van de aanmelding voor een computergebaseerd, individueel tentamen ontvangt u binnen enkele dagen de oproepbrief voor het tentamen. Op de oproepbrief staan de tentamenlocatie, -datum en -tijdstip vermeld. Na registratie voor een mondeling tentamen ontvangt u een ontvangstbevestiging. Een week voor de tentamendatum volgt de oproepbrief voor het tentamen. In deze oproepbrief staan de tentamenlocatie, -datum en -tijdstip vermeld. Wat u exact mag meenemen naar het tentamen staat in de oproepbrief. Wanneer er in de oproepbrief niets wordt vermeld over hulpmiddelen, betekent dit dat er geen hulpmiddelen zijn toegestaan. Bij sommige tentamens mogen hulpmiddelen worden gebruikt: een woordenboek, een schone niet-geannoteerde wettenbundel of een rekenmachine. Zie verder onder 'Hulpmiddelen bij tentamens'.

Uitslagbrief en certificaat

Als u een tentamen heeft afgelegd, kunt u de definitieve uitslag uiterlijk binnen zes weken verwachten. Als u aan alle tentamenverplichtingen van een blok hebt voldaan, ontvangt u tevens een blokcertificaat. Wanneer u geslaagd bent voor een tentamen (cijfer 6 of hoger) is het niet mogelijk opnieuw een tentamen af te leggen voor een hoger punt.

Tentamen inzien

Wilt u een tentamen inzien, dan moet hiervoor binnen vier weken na ontvangst van de uitslag een aanvraag voor een inzage worden ingediend bij de afdeling Tentaminering en certificering, Postbus 4444, 6401 CX Heerlen of via e-mail.
Een inzage vindt plaats in het studiecentrum en duurt één uur. Op verzoek kan hierbij een studiebegeleider of examinator (op afstand) aanwezig zijn.