Soorten tentamens

Tijdens de opleiding HBO-Rechten wordt u op diverse manieren getoetst.

Computergebaseerd, individueel tentamen

Een computergebaseerd, individueel tentamen is een tentamen waarbij de vragen via de computer worden aangeboden. Het tentamen bestaat uit meerkeuzevragen. Nadat het tentamen is afgerond, ontvangt u een voorlopige uitslag.

Aansluitend aan het computergebaseerd, individueel tentamen is er een informatiemoment waarin u gedurende 15 minuten in de gelegenheid wordt gesteld om de foutief beantwoorde vragen door te nemen. Deze zijn voorzien van het juiste antwoordalternatief. Aantekeningen maken is hierbij niet toegestaan.

Mondeling tentamen

Sommige blokonderdelen worden mondeling, of via andere media getentamineerd. Bij het betreffende blokonderdeel staat dit vermeld. Daar staat ook aangegeven hoe u zich hiervoor moet aanmelden en hoe de verdere procedure verloopt.

Indien u door omstandigheden niet kunt deelnemen aan een mondeling tentamen, dient u dit uiterlijk één werkdag van tevoren, onder vermelding van de reden, te melden bij de examinator.

Na afloop van het tentamen wordt de uitslag door de examinator vastgesteld. U ontvangt een uitslagformulier met het behaalde resultaat.

Bijzondere verplichting (opdracht)

Een tentamen of een deel daarvan kan bestaan uit het afleggen van een zogeheten bijzondere verplichting. Dat kan zijn een werkstuk, opdracht, practicum of scriptie en dergelijke. Wanneer de bijzondere verplichting is beoordeeld, ontvangt u een namens de examinator ingevuld beoordelingsformulier.