Voorgeschreven handboeken

Voorgeschreven handboeken

Hieronder een overzicht van de handboeken die u zelf dient aan te schaffen.

Blok 1

 • M.C. Burkens, e.a., Beginselen van de democratische rechtsstaat. Inleiding tot de grondslagen van het Nederlandse staats- en bestuursrecht. Kluwer, Deventer, 2017, achtste druk
 • J.W.P. Verheugt, Inleiding in het Nederlandse recht, Uitgeverij De Zuidas, Amsterdam, 2018, negentiende druk
 • Jantine Dhont, Schrijfdelicten Hoe spoor je spel-, formuleer- en interpunctiefouten op?, Juridische Hogeschool Avans-Fontys - Communicatiereeks, eerste, tweede, derde of vierde druk.

Blok 2

 • W. Hugenholtz, W.H. Heemskerk, Hoofdlijnen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht, Convoy Uitgevers B.V., Dordrecht, vijfentwintigste druk, 2018
 • J.W.P. Verheugt, Inleiding in het Nederlandse recht, Uitgeverij De Zuidas, Amsterdam, 2018, negentiende druk
 • Jantine Dhont, Schrijfdelicten Hoe spoor je spel-, formuleer- en interpunctiefouten op?, Juridische Hogeschool Avans-Fontys - Communicatiereeks, eerste, tweede, derde of vierde druk.

Blok 3

 • C.L.G.F.H. Albers, Bestuursrecht begrepen, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, derde druk, 2017
 • Jantine Dhont, Schrijfdelicten Hoe spoor je spel-, formuleer- en interpunctiefouten op?, Juridische Hogeschool Avans-Fontys - Communicatiereeks, eerste, tweede, derde of vierde druk.

Blok 4

 • M.J. Kronenberg en B. de Wilde, Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht. Kluwer, Deventer 2018, zevende druk.
 • Jantine Dhont, Schrijfdelicten Hoe spoor je spel-, formuleer- en interpunctiefouten op?, Juridische Hogeschool Avans-Fontys - Communicatiereeks, eerste, tweede, derde of vierde druk.

Blok 5

 • Jac Hijma e.a., Rechtshandeling en Overeenkomst. Deventer, Kluwer, 2019, negende druk
 • C.L.G.F.H. Albers 'Bestuursrecht begrepen', Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, derde druk, 2017
 • P.R. de Geus en J. Scholten, Jaarrekening lezen voor juristen, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, zevende druk 2019
 • Jantine Dhont, Schrijfdelicten Hoe spoor je spel-, formuleer- en interpunctiefouten op?, Juridische Hogeschool Avans-Fontys - Communicatiereeks, eerste, tweede, derde of vierde druk.

Blok 6

 • F.A.J. Koopmans, Het beslissingsmodel van 348/350 Sv. Kluwer, Deventer, 2017, dertiende druk
 • Yolanda Mante en Laura Vening, Een goede zin. ThiemeMeulenhoff, Utrecht/Zutphen, 2004, eerste druk
 • Jantine Dhont, 'Schrijfdelicten Hoe spoor je spel-, formuleer- en interpunctiefouten op?', Juridische Hogeschool Avans-Fontys - Communicatiereeks, eerste, tweede, derde of vierde druk
 • G. Knigge en H.D. Wolswijk, Het materiële strafrecht, Kluwer, Deventer 2015, vijftiende druk
 • B.F. Keulen en G. Knigge, Strafprocesrecht, Kluwer, Deventer, 2016, dertiende druk.

Blok 7

 • Studiereeks Burgerlijk Recht, M.J.A. van Mourik en A.J.M. Nuytinck, Personen- en familierecht, Huwelijksvermogensrecht en Erfrecht, Kluwer, Deventer 2018, zevende druk
 • Studiereeks Burgerlijk Recht, T. Hartlief e.a., Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding, Kluwer, Deventer 2018, achtste druk
 • W. Hugenholtz, W.H. Heemskerk, Hoofdlijnen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht, Convoy Uitgevers B.V., Dordrecht, vijfentwintigste druk, 2018
 • P.C. Schonewille-van Diest, Mediation, Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers, 2017
 • Jantine Dhont, Schrijfdelicten Hoe spoor je spel-, formuleer- en interpunctiefouten op?, Juridische Hogeschool Avans-Fontys - Communicatiereeks, eerste, tweede, derde of vierde druk.

Blok 8

 • Studiereeks Burgerlijk Recht, H.J. Snijders en E.B. Rank-Berenschot, Goederenrecht, Kluwer, Deventer 2017, zesde druk
 • A.M.J. van Buchem-Spapens en Th.A. Pouw, Monografieën privaatrecht deel 2, Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering, Kluwer, Deventer 2018, tiende druk
 • A.W. Jongbloed, Executierecht, Kluwer, Deventer 2017, vijfde druk
 • C.L. Hoogewerf en C.R.M. Smeding, Juridisch informatiemanagement, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag 2014, derde druk
 • Jantine Dhont, Schrijfdelicten. Hoe spoor je spel-, formuleer- en interpunctiefouten op?, Juridische Hogeschool Avans-Fontys - Communicatiereeks, eerste, tweede, derde of vierde druk.

Blok 9

 • A.J.M. Lamers, Handleiding voor beleidsteksten, Coutinho, Muiderberg 2003, vierde druk
 • A.F.M. van Schaaijk, Praktijkgericht juridisch onderzoek, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag 2015, tweede druk
 • Jantine Dhont, Schrijfdelicten. Hoe spoor je spel-, formuleer- en interpunctiefouten op?, Juridische Hogeschool Avans-Fontys - Communicatiereeks, eerste, tweede, derde of vierde druk.

Blok 10

 • Bernadette van Pampus, Kwaliteitsmanagement, een praktische handleiding voor de invoering van kwaliteitszorg, Boom uitgevers Amsterdam, 2019, vierde druk
 • Jantine Dhont, Schrijfdelicten Hoe spoor je spel-, formuleer- en interpunctiefouten op?, Juridische Hogeschool Avans-Fontys - Communicatiereeks, eerste, tweede, derde of vierde druk.