Werkomgeving van onze studenten

Veel studenten zijn u al voorgegaan, herkenbaar in diverse functies. Onze studenten zijn onder andere werkzaam als:
 1. Agent van politie
 2. Opsporingsambtenaar marechaussee
 3. Penitentiair medewerker
 4. (claim)Beoordelaar van SVB, UWV
 5. Medewerker personeelszaken
 6. Kwaliteitsmedewerker bij gemeente, dienst maatschappelijke ondersteuning
 7. Algemeen opsporingsambtenaar SIOD/SZW
 8. Medewerker Juridisch Loket
 9. Klachtencoördinator gemeente
 10. Administratief/juridisch medewerker bij OM
 11. Klantadviseur gemeente
 12. Incassomedewerker op advocatenkantoor
 13. Administratief/juridisch medewerker bij een leasemaatschappij
 14. Medewerker verkoop woningcorporatie
 15. Juridisch secretaresse op een advocatenkantoor
 16. Douaneambtenaar
 17. Medewerker bezwaar UWV
 18. Mobiliteitscoach re-integratie (USG Restart)
 19. Medewerker juridische zaken bij vastgoedvermogensbeheerder
 20. Medewerker KvK, afdeling bedrijvenregister
 21. Medewerker inkomstenbelasting bij de Belastingdienst
 22. Medewerker griffie
 23. Zelfstandig gevestigd letselschade expert
 24. Medewerker klachtengeschillen bij zorgverzekeraar
 25. Adviseur petrochemische industrie
 26. Medewerker algemene zaken grote onderneming
 27. Medewerker op een bank

Bovenstaande lijst is niet limitatief. Wanneer u twijfelt of de door u vervulde functie voldoende is om toegelaten te worden tot onze opleiding, kunt u contact opnemen met mw. mr. Helma Severeyns-Wijenbergh, via hsw@ou.nl of 045-5762496 / 06-21255656.