Lees voor

Zoeken

Zoeken

ICO Dissertation Series

In the ICO Dissertation Series dissertations are published of graduate students from faculties and institutes on educational research within the following universities: Eindhoven University of Technology, Leiden University, Maastricht University, Open University of the Netherlands, University of Amsterdam, University of Groningen, University of Twente, Utrecht University, VU University Amsterdam, and Wageningen University (and formerly Radboud University Nijmegen and Tilburg University).

Note that the dissertations of associated universities and institutes are not included in the list (e.g., as from 2006 the University of Groningen is an associated member of ICO).

List update: January 01, 2011 (this list will be updated twice a year).

Dissertations

 1. Tartwijk, J.W.F. van (28-09-1993). Docentgedrag in beeld: De interpersoonlijke betekenis van nonverbaal gedrag van docenten in de klas. Utrecht: Utrecht University.
 2. Machiels-Bongaerts, M.I.A. (23-12-1993). Mobilizing prior knowledge in text processing: The selective-attention hypothesis versus the cognitive set-point hypothesis. Maastricht: Maastricht University.
 3. Keursten, P. (04-02-1994). Courseware-ontwikkeling met het oog op implementatie: De docent centraal. Enschede: University of Twente.
 4. Deursen, P.F.A. van (18-03-1994). Tekstbestudering met analogieën: Effecten van zelf-gegenereerde en gepresenteerde analogieën op de verwerking van tekstinformatie. Utrecht: Utrecht University.
 5. Aarntzen, B.M.H. (22-04-1994). Audio in interactive tutorial courseware: Methodological and design guidelines. Enschede: University of Twente.
 6. Dolmans, D.H.J.M. (31-04-1994). How students learn in a problem-based curriculum. Maastricht: Maastricht University.
 7. Admiraal, W.F. (17-06-1994). Reacties van docenten op aandachtseisende situaties in de klas. Utrecht: Utrecht University.
 8. Ros, A.A. (07-07-1994). Samenwerking tussen leerlingen en effectief onderwijs: De invloed van de leerkracht. Groningen: University of Groningen.
 9. Goei, S.L. (01-09-1994). Mental models and problem solving in the domain of computer numerically controlled programming. Enschede: University of Twente.
 10. Lazonder, A.W. (16-09-1994). Minimalist computer documentation: A study on constructive and corrective skills development. Enschede: University of Twente.
 11. Willemsen, Th.F.W.P. (22-09-1994). Remediële rekenprogramma's voor de basisschool: Een effectstudie. Groningen: University of Groningen.
 12. Luyten, J.W. (02-12-1994). School effects: Stability and malleability. Enschede: University of Twente.
 13. Custers, E.J.F.M. (01-06-1995). The development and function of illness scripts: Studies on the structure of medical diagnostic knowledge. Maastricht: Maastricht University.
 14. Ladhani, A.N. (01-09-1995). Modelling and using performance knowledge for courseware design. Enschede: University of Twente.
 15. Theunissen, M.W.G. (19-09-1995). Samen nascholen, maar hoe?: Een onderzoek naar samenwerkingsvormen van lerarenopleidingen basisonderwijs en schoolbegeleidingsdiensten bij nascholing van leerkrachten basisonderwijs. Nijmegen: Radboud University Nijmegen.
 16. Weide, M.G. (28-09-1995). Effectief basisonderwijs voor allochtone leerlingen. Groningen: University of Groningen.
 17. Gielen, E.W.M. (06-10-1995). Transfer of training in a corporate setting.Enschede: University of Twente.
 18. Pal, J. van der (21-10-1995). The balance of situated action and formal instruction for learning conditional reasoning. Enschede: University of Twente.
 19. Brand-Gruwel, F.L.J.M. (14-11-1995). Onderwijs in tekstbegrip: Een onderzoek naar het effect van strategisch lees- en luisteronderwijs bij zwakke lezers. Nijmegen: Radboud University Nijmegen.
 20. Schellings, G.L.M. (24-11-1995). An educational approach to selecting main points in texts: Motives, methods, tasks, and individual differences. Amsterdam: University of Amsterdam.
 21. Lokman, A.H. (30-11-1995). Dag … onderwijs: Een onderzoek naar uitstroombeslissingen van meao-leerlingen. Groningen: University of Groningen.
 22. Couzijn, M. (18-12-1995). Observation of writing and reading activities: Effects on learning and transfer. Amsterdam: University of Amsterdam.
 23. Wijgh, I.F. (23-02-1996). Gespreksvaardigheid in de vreemde taal begripsbepaling en toetsing. Utrecht: Utrecht University.
 24. Heeren, E. (28-03-1996). Technology support for collaborative distance learning. Enschede: University of Twente.
 25. Mulder-Schulten, H.B.G. (01-05-1996). Training in leesstrategieën: Vorm en rendement. Een onderzoek naar het effect van vier trainingsvarianten op de leesvaardigheid Frans als vreemde taal. Utrecht: Utrecht University.
 26. Heyl, E. (12-09-1996). Het docentennetwerk: Structuur en invloed van collegiale contacten binnen scholen. Enschede: University of Twente.
 27. Wetterling, J.M. (11-10-1996). Decision making and educational media: Estima – a computer-based support tool. Enschede: University of Twente.
 28. Zhu, Z.T. (22-10-1996). Cross-cultural portability of educational software: A communication-oriented approach. Enschede: University of Twente.
 29. Zhang, J.P. (22-10-1996). Investigating the portability of multimedia learning resources: Design for a "Teaching Models Toolkit".Enschede: University of Twente.
 30. Lam, J.F. (28-11-1996). Tijd en kwaliteit in het basisonderwijs: Ontwikkeling van een onderzoeksinstrumentarium. Enschede: University of Twente.
 31. Vaatstra, H.F. (23-12-1996). Expertise in accountancy: Empirisch onderzoek naar de kennisontwikkeling van student tot ervaren accountant.Maastricht: Maastricht University.
 32. Veerkamp, W.J.J. (23-01-1997). Statistical methods for computerized adaptive testing. Enschede: University of Twente.
 33. Roes, M.G. (21-02-1997). Nascholing op basis van lesvoorbeelden in de context van curriculumvernieuwing.Enschede: University of Twente.
 34. Biemans, H.J.A. (03-03-1997). Fostering activation of prior knowledge and conceptual change. Nijmegen: Radboud University Nijmegen.
 35. Bechger, T.M. (04-07-1997). Methodological aspects of comparison of educational achievement: The case of reading literacy. Amsterdam: University of Amsterdam.
 36. Wiel, M.W.J. van de (12-09-1997). Knowledge encapsulation: Studies on the development of medical expertise. Maastricht: Maastricht University.
 37. Peters, C.M.T. (17-09-1997). De professionaliteit van schoolleiders: Een taakspecifieke benadering. Nijmegen: Radboud University Nijmegen.
 38. Wessum, L. van (12-09-1997). De sectie als eenheid: Samenwerking en professionaliteitsopvattingen van docenten in het voortgezet onderwijs. Utrecht: Utrecht University.
 39. Glaudé, M.Th. (17-10-1997). Werkplek-opleiden als innovatie. Utrecht: Utrecht University.
 40. Genseberger, R.J. (01-11-1997). Interesse-georienteerd natuur- en scheikundeonderwijs. Utrecht: Utrecht University.
 41. Hattum, M.J.C. van (02-11-1997). Pesten: Een onderzoek naar beleving, visie en handelen van leraren en leerlingen. Amsterdam: University of Amsterdam.
 42. Bastiaens, Th.J. (12-11-1997). Leren en werken met electronic performance support systems: Een effectevaluatie. Enschede: University of Twente.
 43. Severiens, S.E. (13-11-1997). Gender and learning: Learning styles, ways of knowing, and patterns of reasoning. Amsterdam: University of Amsterdam.
 44. Sontag, L. (08-12-1997). Vormgeving en effecten van onderwijs aan vier- tot zevenjarige leerlingen. Amsterdam: University of Amsterdam.
 45. Nieveen, N.M. (11-12-1997). Computer support for curriculum developers: A study on the potential of computer support in the domain of formative curriculum evaluation.Enschede: University of Twente.
 46. Dolk, M.L.A.M. (16-12-1997). Onmiddellijk onderwijsgedrag: Over denken en handelen van leraren in onmiddellijke onderwijssituaties. Utrecht: Utrecht University.
 47. Vos, W.A. de (06-03-1998). Het methodegebruik op basisscholen. Utrecht: Utrecht University.
 48. Verwijs, C.A. (20-03-1998). A mix of core and complementary media: New perspectives in media-decision making. Enschede: University of Twente.
 49. Vos, H. de (03-04-1998). Educational effects: A simulation-based analysis. Enschede: University of Twente.
 50. Teelken, J.Ch. (09-06-1998). Market mechanisms in education: A comparative study of school choice in the Netherlands, England and Scotland. Amsterdam: University of Amsterdam.
 51. Hoek, D.J. (11-06-1998). Social and cognitive strategies in co-operative groups: Effects of strategy instruction in secondary mathematics. Amsterdam: Universityof Amsterdam.
 52. Til, C.T. van (03-07-1998). Voortgang in voortgangstoetsing: Studies naar de aansluiting van de voortgangstoets op probleemgestuurd onderwijs. Maastricht: Maastricht University.
 53. Savelsbergh, E.R. (04-09-1998). Improving mental representations in physics problem solving. Enschede: University of Twente.
 54. Boerman, P.L.J. (14-10-1998). Decentrale besluitvorming en organisatie-effectiviteit: Een organisatiekundige analyse van instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs. Amsterdam: University of Amsterdam.
 55. Krabbe, E.T.W. (22-10-1998). Tussen intuïtie en rationaliteit: Een onderzoek naar mogelijkheden tot standaardisatie van leerplanontwikkeling. Enschede: University of Twente.
 56. Swaak, J. (05-11-1998). What-if: Discovery simulations and assessment of intuitive knowledge. Enschede: University of Twente.
 57. Hooge, E.H. (26-11-1998). Ruimte voor beleid. Autonomiebergroting en beleidsuitvoering door basisscholen.Amsterdam: University of Amsterdam.
 58. Louman, J.M. (07-01-1998). De sleutelzinmethode: Een geheugenstrategie onderzocht bij het leren van Engels vocabulaire. Tilburg: Tilburg University.
 59. Meijer, P.C. (14-01-1999). Teachers' practical knowledge: Teaching reading comprehension in secondary education. Leiden: Leiden University.
 60. Doolaard, S. (18-02-1999). Schools in change or schools in chains? Enschede: University of Twente.
 61. Kwakman, C.H.E. (16-03-1999). Leren van docenten tijdens de beroepsloopbaan: Studies naar professionaliteit op de werkplek in het voortgezet onderwijs. Nijmegen: Radboud University Nijmegen.
 62. Bimmel, P.E. (19-03-1999). Training en transfer van leesstrategieën.Utrecht: Utrecht University.
 63. Verkroost, M.J. (03-05-1999). Onderzoekend handelen in het leeronderzoek. Groningen: University of Groningen.
 64. Croock, M.B.M. de (18-06-1999). The transfer paradox: Training design for troubleshooting skills. Enschede: University of Twente.
 65. Visscher-Voerman, J.I.A. (08-10-1999). Design approaches in training and education: A reconstructive study. Enschede: University of Twente.
 66. Hurk, M.M. van den (29-10-1999). Individual study in problem-based learning: Studies on the relation between individual study and curriculum characteristics. Maastricht: Maastricht University.
 67. Vermetten, Y.J.M. (19-11-1999). Consistency and variability of student learning in higher education. Tilburg: Tilburg University.
 68. Rikers, R.M.J.P. (24-11-1999). Solving non-routine problems in medicine. Maastricht: Maastricht University.
 69. Slaats, J.A.M.H. (08-12-1999). Reproduceren en construeren: Leerstijlen van leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs. Tilburg: Tilburg University.
 70. Thijs, A.M. (10-12-1999). Supporting science curriculum reform in Botswana: The potential of peer coaching. Enschede: University of Twente.
 71. Boxtel, C.A.M. van (03-05-2000). Collaborative concept learning: Collaborative learning tasks, student interaction, and the learning of physics concepts. Utrecht: Utrecht University.
 72. Klerks, M.C.J.L. (12-05-2000). Veranderingscapaciteiten en basisvorming. Utrecht: Utrecht University.
 73. Veerman, A.L. (26-05-2000). Computer-supported collaborative learning through argumentation. Utrecht: Utrecht University.
 74. Broek, J.F.L. van den (21-11-2000). Achterstandsbestrijding door circuitonderwijs: Onderzoek naar de institutionalisering en effecten van het OVB-circuitmodel in het basisonderwijs. Nijmegen: Radboud University Nijmegen.
 75. Huizen, P.H. van (15-12-2000). Becoming a teacher: Development of a professional identity by prospective teachers in the context of university-based teacher education.Utrecht: Utrecht University.
 76. Huibregtse, W.P. (02-02-2001). Effecten en didactiek van tweetalig voortgezet onderwijs in Nederland. Utrecht: Utrecht University.
 77. Limbach, R. (08-03-2001). Supporting instructional designers: Towards an information system for the design of instructional discovery learning environments. Enschede: University of Twente.
 78. Winnips, J.C. (09-03-2001). Scaffolding-by-design: A model for WWW-based learner support. Enschede: University of Twente.
 79. Bros, E.M.M. (14-03-2001). Reproductie of emancipatie? Loopbanen van de Enschedese schoolgeneratie 1964. Amsterdam: University of Amsterdam.
 80. Veen, H. van der (31-05-2001). Successful Turkish and Moroccan students in the Netherlands. Amsterdam: University of Amsterdam.
 81. Moonen, B.H. (31-05-2001). Teacher learning in inservice networks on internet use in secondary education. Enschede: University of Twente.
 82. Zanting, A. (05-06-2001). Mining the mentor's mind: The elicitation of mentor teachers' practical knowledge by prospective teachers. Leiden: Leiden University.
 83. Hulshof, C.D. (07-06-2001). Discovery of ideas and ideas about discovery: The influence of prior knowledge on scientific discovery learning in computer-based simulations. Enschede: University of Twente.
 84. Maslowski, R. (08-06-2001). School culture and school performance: An explorative study into the organizational culture of secondary schools and their effects. Enschede: University of Twente.
 85. Schoot, E. van der (30-08-2001). De invloed van het curriculum op de brede inzetbaarheid van afgestudeerden in de verzorging en verpleging. Enschede: University of Twente.
 86. Fox, G.J.A. (07-09-2001). Multilevel IRT: A Bayesian perspective on estimating parameters and testing statistical hypotheses. Enschede: University of Twente.
 87. Brok, P.J. den (21-09-2001). Teaching and student outcomes: A study on teachers' thoughts and actions from an interpersonal and a learning activities perspective.Utrecht: Utrecht University.
 88. McKenney, S.E. (12-10-2001). Computer-based support for science education materials developers in Africa. Enschede: University of Twente.
 89. Oosterheert, I.E. (15-11-2001). How student teachers learn: A psychological perspective on knowledge construction in learning to teach. Groningen: University of Groningen.
 90. Stoyanov, S.T. (16-11-2001). Mapping in the educational and training design. Enschede: University of Twente.
 91. Eysink, T.H.S. (07-12-2001). Signs for logic teaching. Enschede: University of Twente.
 92. Geijsel, F.P. (13-12-2001). Schools and innovations: Conditions fostering the implementation of educational innovations. Nijmegen: Radboud University Nijmegen.
 93. Fukkink, R.G. (02-02-2002). Instructing primary school children in deriving word meaning from written context. Amsterdam: University of Amsterdam.
 94. Vosse, A.J.M. (10-04-2002). Evaluatie van het tutorleren in Nederland: Een onderzoek naar de cognitieve en sociaal-emotionele effecten van een tutorprogramma voor rekenen-wiskunde in het basisonderwijs. Amsterdam: University of Amsterdam.
 95. Jager, B. de (25-04-2002). Teaching reading comprehension: The effects of direct instruction and cognitive apprenticeship on comprehension skills and metacognition. Groningen: University of Groningen.
 96. Veldhuis-Diermanse, E.A. (26-04-2002). CSCLearning? Participation, learning activities and knowledge construction in computer-supported collaborative learning in higher education. Wageningen: Wageningen University.
 97. Crombach, M.J. (02-05-2002). Sixth and seventh graders' appraisal processes of curricular tasks: Development of a model to explain students' willingness to invest effort. Nijmegen: Radboud University Nijmegen.
 98. Kruiter, J.H. (13-05-2002). Groningencommunity schools: Influence on child behaviour problems and education at home. Groningen: University of Groningen.
 99. Braaksma, M.A.H. (21-05-2002). Observational learning in argumentative writing. Amsterdam: University of Amsterdam.
 100. Lankhuijzen, E.S.K. (24-05-2002). Learning in self-managed management career: The relation between managers' HRD-patterns, psychological career contracts and mobility perspectives. Utrecht: Utrecht University.
 101. Gellevij, M.R.M. (06-06-2002). Visuals in instruction: Functions of screen captures in software manuals. Enschede: University of Twente.
 102. Vos, F.P. (26-06-2002). Like an ocean liner changing course: The grade 8 mathematics curriculum in the Netherlands, 1995-2000. Enschede: University of Twente.
 103. Sluijsmans, D.M.A. (28-06-2002). Student involvement in assessment: The training of peer assessment skills. Heerlen: Open University of the Netherlands.
 104. Tabbers, H.K. (13-09-2002). The modality of text in multimedia instructions: Refining the design guidelines. Heerlen: Open University of the Netherlands.
 105. Verhasselt, E. (14-11-2002). Literacy rules: Flanders and the Netherlands in the international adult literacy survey. Groningen: University of Groningen.
 106. Beekhoven, S. (17-12-2002). A fair chance of succeeding: Study careers in Dutch higher education. Amsterdam: University of Amsterdam.
 107. Veermans, K.H. (09-01-2003). Intelligent support for discovery learning: Using opportunistic learner modeling and heuristics to support simulation based discovery learning. Enschede: University of Twente.
 108. Tjepkema, S. (10-01-2003). The learning infrastructure of self-managing work teams. Enschede: University of Twente.
 109. Snellings, P.J.F. (22-01-2003). Fluency in second language writing: The effects of enhanced speed of lexical retrieval. Amsterdam: University of Amsterdam.
 110. Klatter, E.B. (23-01-2003). Development of learning conceptions during the transition from primary to secondary education. Nijmegen: Radboud University Nijmegen.
 111. Jellema, F.A. (21-02-2003). Measuring training effects: The potential of 360-degree feedback. Enschede: University of Twente.
 112. Broekkamp, H.H. (25-02-2003). Task demands and test expectations: Theory and empirical research on students' preparation for a teacher-made test. Amsterdam: University of Amsterdam.
 113. Odenthal, L.E. (21-03-2003). Op zoek naar balans: Een onderzoek naar een methode ter ondersteuning van curriculumvernieuwing door docenten. Enschede: University of Twente.
 114. Kuijpers, M.A.C.T. (21-03-2003). Loopbaanontwikkeling: Onderzoek naar ‘competenties'. Enschede: University of Twente.
 115. Jepma, I.J. (01-07-2003). De schoolloopbaan van risico-leerlingen in het primair onderwijs. Amsterdam: University of Amsterdam.
 116. Sotaridona, L.S. (05-09-2003). Statistical methods for the detection of answer copying on achievement tests. Enschede: University of Twente.
 117. Kester, L. (05-09-2003). Timing of information presentation and the acquisition of complex skills. Heerlen: Open University of the Netherlands.
 118. Waterreus, J.M. (05-09-2003). Lessons in teacher pay: Studies on incentives and the labor market for teachers. Amsterdam: University of Amsterdam.
 119. Toolsema, B. (23-10-2003). Werken met competenties. Enschede: University of Twente.
 120. Taks, M.M.M.A. (20-11-2003). Zelfsturing in leerpraktijken: Een curriculumonderzoek naar nieuwe rollen van studenten en docenten in de lerarenopleiding. Enschede: University of Twente.
 121. Driessen, C.M.M. (21-11-2003). Analyzing textbook tasks and the professional development of foreign language teachers. Utrecht: Utrecht University.
 122. Hubers, S.T.T. (24-11-2003). Individuele leertheorieën en het leren onderzoeken in de tweede fase. Eindhoven: Eindhoven University of Technology.
 123. Sun, H. (04-12-2003). National contexts and effective school improvement: An exploratory study in eight European countries. Groningen: University of Groningen.
 124. Bruinsma, M. (09-12-2003). Effectiveness of higher education: Factors that determine outcomes of university education. Groningen: University of Groningen.
 125. Veneman, H. (01-07-2004). Het gewicht van De Rugzak: Evaluatie van het beleid voor leerlinggebonden financiering. Groningen: University of Groningen.
 126. Annevelink, E. (27-08-2004). Class size: Linking teaching and learning. Enschede: University of Twente.
 127. Emmerik, M.L. van (22-09-2004). Beyond the simulator: Instruction for high performance tasks. Enschede: University of Twente.
 128. Vries, B. de (15-10-2004). Opportunities for reflection: E-mail and the Web in the primary classroom. Enschede: University of Twente.
 129. Veenhoven, J. (05-11-2004). Begeleiden en beoordelen van leerlingonderzoek: Een interventiestudie naar het leren ontwerpen van onderzoek in de tweede fase van het voortgezet onderwijs. Utrecht: Utrecht University.
 130. Strijbos, J.W. (12-11-2004). The effect of roles on computer-supported collaborative learning. Heerlen: Open University of the Netherlands.
 131. Hamstra, D.G. (22-11-2004). Gewoon en anders: Integratie van leerlingen met beperkingen in het regulier onderwijs in Almere. Groningen: University of Groningen.
 132. Lubbers, M.J. (09-12-2004). Thesocial fabric of the classroom: Peer relations in secondary education. Groningen: University of Groningen.
 133. Nijman, D.J.J.M. (10-12-2004). Supporting transfer of training: Effects of the supervisor. Enschede: University of Twente.
 134. Dewiyanti, S. (25-02-2005). Learning together: A positive experience. The effect of reflection on group processes in an asynchronous computer-supported collaborative learning environment. Heerlen: Open University of the Netherlands.
 135. Stoof, A. (04-03-2005). Tools for the identification and description of competencies. Heerlen: Open University of the Netherlands.
 136. Groot, R.W.A. de (10-03-2005). Onderwijsdecentralisatie en lokaal beleid. Amsterdam: University of Amsterdam.
 137. Salden, R.J.C.M. (22-04-2005). Dynamic task selection in aviation training.Heerlen: Open University of the Netherlands.
 138. Huong, N.T. (23-05-2005). Vietnamese learners mastering English articles. Groningen: University of Groningen.
 139. Gijlers, A.H. (23-09-2005). Confrontation and co-construction: Exploring and supporting collaborative scientific discovery learning with computer simulations. Enschede: University of Twente.
 140. Stevenson, M.M.C. (27-09-2005). Readingand writing in a foreign language: A comparison of conceptual and linguistic processes in Dutch and English. Amsterdam: University of Amsterdam.
 141. Saab, N. (14-10-2005). Chat and explore: The role of support and motivation in collaborative scientific discovery learning. Amsterdam: University of Amsterdam.
 142. Löhner, S. (11-11-2005). Computer-based modeling tasks: The role of external representation. Amsterdam: University of Amsterdam.
 143. Beers, P.J. (25-11-2005). Negotiating common ground: Tools for multidisciplinary teams. Heerlen: Open University of the Netherlands.
 144. Tigelaar, E.H. (07-12-2005). Design and evaluation of a teaching portfolio. Maastricht: Maastricht University.
 145. Van Drie, J.P., (20-12-2005). Learning about the past with new technologies. Fostering historical reasoning in computer-supported collaborative learning. Utrecht: Utrecht University.
 146. Walrecht, E.S. (09-01-2006). Brede innovatie, passende strategie?: De Groninger Vensterschool als casus van onderzoek naar strategie en invoering.Groningen: University of Groningen.
 147. De Laat, M. (03-02-2006). Networked learning. Utrecht: Utrecht University.
 148. Prince, C.J.A.H. (21-04-2006). Problem-based learning as a preparation for professional practice. Maastricht: Maastricht University.
 149. Van Gog, T. (28-04-2006). Uncovering the problem-solving process to design effective worked examples. Heerlen: Open University of the Netherlands.
 150. Sins, P.H.M. (18-05-2006). Students' reasoning during computer-based scientific modeling. Amsterdam: University of Amsterdam.
 151. Mathijsen, I.C.H. (24-05-2006). Denken en handelen van docenten. Utrecht: Utrecht University.
 152. Akkerman, S.F. (23-06-2006). Strangers in dialogue: Academic collaboration across organizational boundaries. Utrecht: Utrecht University.
 153. Willemse, T.M. (21-08-2006). Waardenvol opleiden: Een onderzoek naar de voorbereiding van aanstaande leraren op hun pedagogische opdracht. Amsterdam: VU University Amsterdam.
 154. Kieft, M. (19-09-2006). The effects of adapting writing instruction to students' writing strategies. Amsterdam: University of Amsterdam.
 155. Vreman-de Olde, G.C.(27-09-2006). Look experiment design: Learning by designing instruction.Enschede: University of Twente.
 156. Van Amelsvoort, M. (13-10-2006). A space for debate: How diagrams support collaborative argumentation-based learning. Utrecht: Utrecht University.
 157. Oolbekking-Marchand, H. (9-11-2006). Teachers' perspectives on self-regulated learning: An exploratory study in secondary and university education. Leiden: Leiden University.
 158. Gulikers, J. (10-11-2006). Authenticity is in the eye of the beholder: Beliefs and perceptions of authentic assessment and the influence on student learning. Heerlen: Open University of the Netherlands.
 159. Henze, I. (21-11-2006). Science teachers' knowledge development in the context of educational innovation. Leiden: Leiden University.
 160. Van den Bossche, P. (29-11-2006). Minds in teams: The influence of social and cognitive factors on team learning. Maastricht: Maastricht University.
 161. Mansvelder-Longayroux, D.D. (06-12-2006). The learning portfolio as a tool for stimulating reflection by student teachers. Leiden: Leiden University.
 162. Visschers-Pleijers, A.J.S.F. (19-01-2007). Tutorial group discussion in problem-based learning: Studies on the measurement and nature of learning-oriented student interactions. Maastricht: Maastricht University.
 163. Poortman, C.L. (16-02-2007). Workplace learning processes in senior secondary vocational education. Enschede: University of Twente.
 164. Schildkamp. K.A. (15-03-2007). The utilisation of a self-evaluation instrument for primary education. Enschede: University of Twente.
 165. Karbasioun, M. (20-04-2007). Towards a competency profile for the role of instruction of agricultural extension professionals in Asfahan. Wageningen: Wageningen University.
 166. Van der Sande, R.A.W. (04-06-2007). Competentiegerichtheid en scheikunde leren: Over metacognitieve opvattingen, leerresultaten en leeractiviteiten. Eindhoven: Eindhoven University of Technology.
 167. Pijls, M. (13-06-2007). Collaborative mathematical investigations with the computer: Learning materials and teacher help. Amsterdam: University of Amsterdam.
 168. Könings, K. (15-06-2007). Student perspectives on education: Implications for instructional design. Heerlen: Open University of the Netherlands.
 169. Prangsma, M.E.(20-06-2007). Multimodal representations in collaborative history learning. Utrecht: Utrecht University.
 170. Niemantsverdriet, S. (26-06-2007). Learning from international internships: A reconstruction in the medical domain. Maastricht: Maastricht University.
 171. Van der Pol, J. (03-07-2007). Facilitating online learning conversations: Exploring tool affordances in higher education. Utrecht: Utrecht University.
 172. Korobko, O.B. (07-09-2007). Comparison of examination grades using item response theory: A case study. Enschede: University of Twente.
 173. Madih-Zadeh, H. (14-09-2007). Knowledge construction and participation in an asynchronous computer-supported collaborative learning environment in higher education. Wageningen: Wageningen University.
 174. Budé, L.M. (05-10-2007). On the improvement of students' conceptual understanding in statistics education. Maastricht: Maastricht University.
 175. Meirink, J.A. (15-11-2007). Individual teacher learning in a context of collaboration in teams. Leiden: Leiden University.
 176. Niessen, T.J.H. (30-11-2007). Emerging epistemologies: Making sense of teaching practices. Maastricht: Maastricht University.
 177. Wouters, P. (07-12-2007). How to optimize cognitive load for learning from animated models. Heerlen: Open University of the Netherlands.
 178. Hoekstra, A. (19-12-2007). Experienced teachers' informal learning in the workplace. Utrecht: Utrecht University.
 179. Munneke-de Vries, E.L. (11-01-2008). Arguing to learn: Supporting interactive argumentation through computer-supported collaborative learning. Utrecht: Utrecht University.
 180. Nijveldt, M.J. (16-01-2008). Validity in teacher assessment. An exploration of the judgement processes of assessors. Leiden: Leiden University.
 181. Jonker, H.G. (14-02-2008). Concrete elaboration during knowledge acquisition. Amsterdam: VU University Amsterdam.
 182. Schuitema, J.A. (14-02-2008). Talking about values. A dialogue approach to citizenship education as an integral part of history classes. Amsterdam: University of Amsterdam.
 183. Janssen, J.J.H.M. (14-03-2008).Using visualizationsto supportcollaborationandcoordination during computer-supported collaborativelearning. Utrecht: Utrecht University.
 184. Honingh, M.E. (17-04-2008). Beroepsonderwijs tussen publiek en privaat: Een studie naar opvattingen en gedrag van docenten en middenmanagers in bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs. Amsterdam: University of Amsterdam.
 185. Baartman, L.K.J. (24-04-2008). Assessing the assessment: Development and use of quality criteria for competence assessment programmes. Utrecht: Utrecht University.
 186. Corbalan Perez, G. (25-04-2008). Shared control over task selection: Helping students to select their own learning tasks. Heerlen: Open University of theNetherlands.
 187. Hendrikse, H.P. (22-05-2008). Wiskundig actief: Het ondersteunen van onderzoekend leren in het wiskunde onderwijs. Enschede: University of Twente.
 188. Moonen, M.L.I. (26-09-2008). Testing the multi-feature hypothesis: Tasks, mental actions and second language acquisition. Utrecht: Utrecht University.
 189. Hooreman, R.W. (18-11-2008). Synchronous coaching of the trainee teacher: An experimental approach. Eindhoven: Eindhoven University of Technology.
 190. Bakker, M.E.J. (02-12-2008). Design and evaluation of video portfolios: Reliability, generalizability, and validity of an authentic performance assessment for teachers. Leiden: Leiden University.
 191. Kicken, W. (12-12-2008). Portfolio use in vocational education: Helping students to direct their learning. Heerlen: Open University of the Netherlands.
 192. Kollöffel, B.J. (18-12-2008). Getting the picture: The role of external representations in simulation-based inquiry learning. Enschede: University of Twente.
 193. Walraven, A. (19-12-2008). Becoming a critical websearcher: Effects of instruction to foster transfer. Heerlen: Open University of the Netherlands.
 194. Radstake, H. (14-05-2009).Teaching in diversity: Teachers and pupils about tense situations in ethnically heterogeneous classes. Amsterdam: University of Amsterdam.
 195. Du Chatenier, E. (09-09-2009). Open innovation competence: Towards a competence profile for inter-organizational collaboration in innovation teams. Wageningen: Wageningen University.
 196. Van Borkulo, S.P. (26-06-2009). The assessment of learning outcomes of computer modelling in secondary science education. Enschede: University of Twente.
 197. Handelzalts, A. (17-09-2009). Collaborative curriculum development in teacher design teams. Enschede: University of Twente.
 198. Nievelstein, F.E.R.M. (18-09-2009). Learning law: Expertise differences and the effect of instructional support. Heerlen: Open University of the Netherlands.
 199. Visser-Wijnveen, G.J. (23-09-2009). The research-teaching nexus in the humanities: Variations among academics. Leiden: Leiden University.
 200. Van der Rijst, R.M. (23-09-2009). The research-teaching nexus in the sciences: Scientific research dispositions and teaching practice. Leiden: Leiden University.
 201. Mainhard, M.T. (25-09-2009). Time consistency in teacher-class relationships. Utrecht: Utrecht University.
 202. Van Ewijk, R. (20-10-2009). Empirical essays on education and health. Amsterdam: University of Amsterdam.
 203. Seezink, A. (18-11-2009). Continuing teacher development for competence-based teaching. Tilburg: Tilburg University.
 204. Rohaan, E.J. (09-12-2009). Testing teacher knowledge for technology teaching in primary schools. Eindhoven: Eindhoven University of Technology.
 205. Kirschner, F.C. (11-12-2009). United brains for complex learning. Heerlen: Open University of the Netherlands.
 206. Wetzels, S.A.J. (18-12-2009). Individualized strategies for prior knowledge activation. Heerlen: Open University of the Netherlands.
 207. Zitter, I.I. (04-02-2010). Designing for learning: Studying learning environments in higher professional education from a design perspective. Utrecht: Utrecht University.
 208. Koopman, M. (11-02-2010). Students' goal orientations, information processing strategies and knowledge development in competence-based pre-vocational secondary education. Eindhoven: Eindhoven University of Technology.
 209. Platteel, T. (11-02-2010). Knowledge development of secondary school L1 teachers on concept-context rich education in an action-research setting. Leiden: Leiden University.
 210. Mittendorff, K. M. (12-03-2010). Career conversations in senior secondary vocational education. Eindhoven: Eindhoven University of Technology.
 211. Moolenaar, N.M.(01-06-2010). Ties with potential: Nature, antecedents, and consequences of social networks in school teams. Amsterdam: University of Amsterdam.
 212. Duijnhouwer, H. (04-06-2010). Feedback effects on students' writing motivation, process, and performance. Utrecht: Utrecht University.
 213. Kessels, C.C. (30-06-2010). The influence of induction programs on beginning teachers' well-being and professional development. Leiden: Leiden University.
 214. Endedijk, M.D. (02-07-2010). Student teachers' self-regulated learning. Utrecht: Utrecht University.
 215. De Bakker, G.M. (08-09-2010). Allocated online reciprocal peer support as a candidate for decreasing the tutoring load of teachers. Eindhoven: Eindhoven University of Technology.
 216. Groenier, M. (10-09-2010). The decisive moment: Making diagnostic decisions and designing treatments. Enschede: University of Twente.
 217. Bonestroo, W.J. (24-09-2010). Planning with graphical overview: Effects of support tools on self-regulated learning. Enschede: University of Twente.
 218. Vos, M.A.J. (30-09-2010). Interaction between teachers and teaching materials: On the implementation of context-based chemistry education. Eindhoven: Eindhoven University of Technology.
 219. Kostons, D.D.N.M. (05-11-2010). On the role of self-assessment and task-selection skills in self-regulated learning. Heerlen: Open University of the Netherlands.
 220. Bruin-Muurling, G. (21-12-2010). The development of proficiency in the fraction domain: Affordances and constraints in the curriculum. Eindhoven: Eindhoven University of Technology.