Lees voor

Zoeken

Zoeken

Studiebegeleiders

Deze studiebegeleiders houden spreekuur in Leeuwarden of verzorgen er het mentoraat:

Algemene cultuurwetenschappen

Hanna Riezebos (MA)

Milieuwetenschappen

Dr Dennis R. Uit de Weerd

Rechtsgeleerdheid

Bertus Schurink
Wilma Dreissen

Psychologie

Hinke Groothof

Zie ook de foto met de
medewerkers.