Lees voor

Zoeken

Zoeken

Workshop 1

Ontwerpen en inrichten van een leernetwerk voor de genetwerkte professional met het accent op de paramedische professie

Dr. Wendy Kicken en Dr. Hendrik Drachsler (CELSTEC, Open Universiteit)

Een leernetwerk is een krachtige en efficiënte manier om lerenden te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun kennis. Maar hoe ontwerp je een effectief leernetwerk? Tijdens de workshop gaan we in op deze vraag en op de vragen hoe informatie wordt verzameld over doelen, deelnemers en communicatie, en hoe gecontroleerd wordt of een leernetwerk functioneert zoals men het bedoeld heeft. Als inspiratie voor de keuzen van de technieken voor ontwerpbeslissingen gebruiken we ‘participatief ontwerpen', waarbij de toekomstige gebruikers actief betrokken worden bij de ontwikkeling van het leernetwerk. Aan de hand van een leernetwerk voor medisch specialisten over patiëntoverdrachten, de Handover toolbox, worden technieken gedemonstreerd die zijn ingezet om informatie over deelnemers en hun leerdoelen te verzamelen. Hierbij gaat het om focus groepen, affinity diagram, groepsclustering, PMI-rating, think aloud en cognitive walkthrough.