Lees voor

Zoeken

Zoeken

Workshop 2

Creëren van nieuwe kennis in Leernetwerken

Dr. Suzanne Verdonschot (Kessels & Smit)

Het wordt voor organisaties steeds belangrijker om niet nog harder maar juist slimmer te werken. Vernieuwingen ontstaan doordat collega's samen oplossingen ontwikkelen op de plek waar een vraag zich voordoet. Het delen en ontwikkelen van de kennis die nodig is voor vernieuwing gebeurt vooral in netwerken; het is tussen mensen dat kennis gaat stromen. In deze workshop staat de vraag centraal hoe medewerkers bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe kennis in netwerken. De focus ligt in deze workshop niet zozeer op de technologie maar juist op interventies die het proces van kennisontwikkeling kunnen versnellen. Op basis van onderzoek en bestaande cases krijgt u inzicht in wat wel of juist niet bevorderlijk werkt. Daarnaast gaat u zelf actief aan de slag met uw eigen vraagstuk.