Lees voor

Zoeken

Zoeken

Workshop 3

De genetwerkte docent

Dr. Maarten de Laat, Bieke Scheurs MSc, drs. Monique Korenhof  (Ruud de Moor Centrum, Open Universiteit)

Netwerkleren is een tweede natuur van mensen. Werken en leren zijn sociale processen die erg nauw in elkaars verlengde liggen. Het is immers vaak niet duidelijk of je nu aan het werken of aan het leren bent. Mensen lossen samen problemen op, wisselen voortdurend kennis met elkaar uit en onderhouden waardevolle contacten. Moeilijkheid is echter dat heel veel van dit leren spontaan, ad hoc en ‘onzichtbaar' plaatsvindt, waardoor er veel kansen blijven liggen. Collega's en vakgenoten weten vaak niet bij wie ze moeten zijn met hun vragen, maar ook het management en human resources heeft beperkt zicht op het informele leren en hetgeen dit oplevert. Informeel leren krijgt daardoor structureel te weinig aandacht en wordt als gevolg daarvan ook amper beloond. Dit terwijl we weten dat informeel leren bij professionals voor ongeveer 90% aan professionele ontwikkeling bepaalt. Aan de hand van onze Network Awareness Tool en Toolkit Netwerkleren willen we laten zien hoe je bestaande spontane netwerken in beeld kunt krijgen, hoe je ze in organisaties kunt faciliteren en hoe je de waardecreatie die netwerken oplevert kunt expliciteren.