Lees voor

Zoeken

Zoeken

Hans Hummel

Workshop

Nieuwe technologieën kunnen behulpzaam zijn om de kwaliteit en de intensiteit van leren op de werkplek te verbeteren. In deze workshop gaat Hans Hummel in op de vraag welke technologieën veelbelovend zijn voor het ondersteunen van werkplekleren in professionele leergemeenschappen, zoals bijvoorbeeld het gebruik van interactieve praktijkconfrontaties die het oplossen van authentieke praktijkproblemen centraal stellen.

Hans HummelPersoonsbeschrijving

Hans Hummel werkt sinds 1987 als onderwijstechnoloog bij de Open Universiteit Nederland, eerst als universitair docent en later als universitair hoofddocent. Hummel werkte mee aan tientallen cursussen voor afstandsonderwijs en heeft verschillende interactieve computerprogramma's ontwikkeld op verschillende domeinen. Hij was betrokken bij het ontwerp, de ontwikkeling en verspreiding van innovatieve leertechnologieën. In 2005 promoveerde hij op het onderwerp Design of Cueing in Multimedia Practicals. Meer recentelijk heeft hij zich bezig gehouden met onderzoek naar netwerken voor levenslang leren en serious games. Hij leidt het thema Immersieve Media binnen het Learning Media programma en is tevens lector Werkplekleren en ICT bij de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.