Lees voor

Zoeken

Zoeken

Jan Streumer

Lezing

De laatste jaren vindt een steeds groter deel van de beroepsopleiding plaats in de beroepspraktijk zelf. Dat heeft voordelen maar is tegelijkertijd niet van problemen gespeend. In zijn lezing gaat Jan Streumer in op de problematiek van het leren op de werkplek als onderdeel van een beroepsopleiding, waarbij hij gebruik maakt van recente inzichten en onderzoeken.

Jan StreumerPersoonsbeschrijving

Jan Streumer is al lange tijd werkzaam op het gebied van het beroepsonderwijs en Human Resource Development. Hij studeerde Onderwijskunde en Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Utrecht en promoveerde aan de Universiteit Twente op een proefschrift over assessmentproblematiek in het techniekonderwijs.
Streumer combineert het uitvoeren van onderzoek met activiteiten op het terrein van onderwijs- en opleidingsontwikkeling (o.a. de begeleiding van innovatieprocessen, de programmering en inrichting van leerwegen) en advieswerk. Hij was jarenlang hoofddocent aan de faculteit Gedragswetenschappen van Universiteit Twente. Sinds 2005 is hij als lector verbonden aan het Instituut voor Lerarenopleidingen van de Hogeschool Rotterdam (kenniskring Versterking Beroepsonderwijs). Hij is (mede-) auteur van een groot aantal boeken en tijdschriftartikelen op het gebied van kwalificatie- c.q. competentie-ontwikkeling, transfer of training, school-to-work transition and werkplekleren.
Streumer publiceerde samen met Marcel van de Klink (OU, Heerlen) "Leren op de werkplek" ('s Gravenhage: Reed Business Information, 2004). In 2006 verscheen "Work-Related Learning" ( Dordrecht: Springer,2006). Rond de zomer zal verschijnen "De Kracht van werkplekleren" ('s Gravenhage: Uitgeverij Boom).