Lees voor

Zoeken

Zoeken

Kathleen Schlusmans

Workshop

Van alles wat werknemers leren, leren zij het meest via informeel leren op de werkplek. Via verschillende aanpakken, denk bijvoorbeeld aan EVC-procedures, wordt getracht de resultaten van informeel leren inzichtelijk te maken. Het blijkt echter lastig te zijn om nauwkeurig in kaart te brengen wat werknemers nu precies informeel hebben geleerd. De workshopleiders gaan op basis van eigen onderzoekservaring in op de vraag hoe het informele leren van werknemers in kaart te brengen.

Persoonsbeschrijving

Kathleen SchlusmansKathleen Schlusmans is onderwijskundige en zij is in 1984 gepromoveerd op het onderwerp 'De competentie van de leerkracht'. Sinds 1983 is zij in diverse rollen betrokken bij de inrichting van het onderwijs van de Open Universiteit en bij het ontwerp van cursussen. Op dit ogenblik is zij manager van het Instellingsbrede Platform Onderwijs (IPO) dat zich bezig houdt met de implementatie van onderwijsinnovaties en kwaliteitszorg binnen de Open Universiteit. Daarnaast is zij ook projectleider van het project 'Strategie Open Educational Resources' (StOER) waarin een nieuw model voor het onderwijs van de Open Universiteit wordt uitgewerkt.
Zij heeft verschillende artikelen gepubliceerd over het onderwijs van de Open Universiteit, cursusontwikkeling, EVC en competentiegericht onderwijs. Op dit ogenblik werkt zij samen met Marcel van der Klink en Jo Boon aan een onderzoek naar Informeel leren.