Lees voor

Zoeken

Zoeken

Kitty Kwakman

Workshop

Van professionals wordt verwacht dat ze een leven lang blijven leren, waarbij dat leren vooral ook in de eigen werksituatie zal plaatsvinden. De vraag is echter of en hoe professionals leren van hun dagelijks werk en welke factoren daar invloed op uitoefenen. In deze workshop zal Kitty Kwakman met u aan het werk gaan om een antwoord op bovenstaande vraag te formuleren.

Kitty KwakmanPersoonsbeschrijving

Kitty Kwakman is verpleegkundige en pedagoge. Zij studeerde af in de volwasseneneducatie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. In 1999 promoveerde zij op een onderzoek naar het leren van docenten in het voortgezet onderwijs (titel proefschrift: Leren van docenten tijdens de beroepsloopbaan. Studies naar professionaliteit op de werkplek in het voortgezet onderwijs).
Van 1998 tot 2005 werkte zij als universitair docent Human Resource Development aan de Universiteit Twente binnen de afdeling Toegepaste Onderwijskunde. Sinds 1 april 2002 vervult zij de functie van lector aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Naast haar functie als lector was zij in 2005-2010 directeur stafbureau bij het Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs. Vanaf april 2010 is ze lector bij de Hogeschool Zuyd waar zij samen met de docenten onderzoek doet naar het onderwijs binnen de hogeschool. In haar banen combineert zij haar kennis en interesses op het gebied van professionaliseren en leren van professionals in zorg, welzijn en onderwijs.