Lees voor

Zoeken

Zoeken

Afgeronde afstudeeropdrachten voeding en toxicologie

Sinds 1 september 2003 bestaat de wetenschappelijke opleiding Toegepaste natuurwetenschappen: Voeding en toxicologie niet meer. In acht jaar werd aan 37 studenten een doctoraaldiploma Voeding en toxicologie uitgereikt, deden 40 studenten een afstudeeronderzoek, en volgden honderden studenten de cursussen op het gebied van voeding of toxicologie die voor deze diplomalijn waren ontworpen. Hoewel de opleiding Voeding en toxicologie is opgehouden te bestaan, kunnen een aantal cursussen van de opleiding nog steeds gevolgd worden. Zij maken deel uit van het accentgebied Gezondheid binnen de bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen.

Japanse kogelvis

Fugu is de Japanse naam voor een soort kogelvis, een in Japan zeer populair gerecht. Behalve dat een portie fugu erg veel yen kost, kan het ook het leven van de fugu-adept kosten. De lever, eierstokken en het maag-darmkanaal van de vis bevat namelijk het door de bacterie Schwenanella putrifaciens afgescheiden gif tetrodotoxine, dat 275 maal giftiger is dan cyaankali!

Je kon deze kennis, en nog veel meer, opdoen in de afgesloten opleiding Voeding en toxicologie. Lily Fredrix en Raymond Niesink blikken terug op een aantal wetenswaardigheden rondom deze opleiding. Meer...

Alfabetische lijst met afgestudeerden.

Chronologisch overzicht van afstudeeronderzoeken

Vermeld zijn achtereenvolgens auteur, titel afstudeeronderzoek en afstudeerplek.
 

2003

Tina Zuidema. Adducten van nitrofuranen, metabolismen, kinetiek en toxicologische effecten. RIKILT, Wageningen

Karen Langerwerf. Stof opwaaien, is Aspergillus zaaien. Richtlijnen en effectiviteit ter preventie van aspergillose

Cinthy Dekker. Het vaststellen van de lichaamssamenstelling en energiebalans van hematologische patiënten gedurende een stamceltransplantatie: een pilotstudie. VU Medisch Centrum, Amsterdam

Christanne Huijs. Het gebruik van antibiotica als gewasbeschermingsmiddel en de aanwezigheid van antibioticumresistentie bij bacterie-isolaten afkomstig van fruit. Afdeling Medische Microbiologie, Academisch Ziekenhuis Maastricht

Jannet Foppen. Quercetine, altijd gezond? De biologische beschikbaarheid van Quercetine uit voedingsproducten. Leerstoelgroep Toxicologie, Wageningen Universiteit & Research Centrum

Anneke Palsma. Wat eten allochtone zwangere vrouwen? Het ontwikkelen van een voedselfrequentievragenlijst voor Surinaamse, Turkse en Marokkaanse zwangere vrouwen. Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam

An Volf. Onderzoek naar de voedingstoestand van jonge kinderen in Surinaamse kindertehuizen. Universiteit van Paramaribo, Suriname

Frank van Belleghem. The determination of sources and pathways of human exposure to heavy metals in the Kempen: an evaluation of a novel technique using zinc as an isotopic tracer. Limburgs Universitair Centrum, Diepenbeek, België

 

Henk Heidekamp. The relation between material smoking and nonsyndromic oral clefts. Rijks Universiteit Groningen, EUROCAT NNL

Marlou Bosch. Kunnen prebiotica dikke-darmfermentatie verbeteren? Het varken als model voor humaan fermentatieonderzoek. Leergroep Diervoeding, Wageningen Universiteit en Research Centrum (WUR)

Maarten de Jong. The influence of DTPA addition on tissue distribution and radiotoxicity of OctreoTher; a synthetic radio-labelled somatostatin analogue. Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam

Hanny Boers. The biochemistry and photo-chemical properties of carbohydrates and their influences on blood glucose and insulin regulation. Unilever Health Institute, Vlaardingen

2002

Femke Verwer. Toxicological analysis of the preclinical and clinical development of monoclonal antibodies in anticancer therapy. NDDO Oncology, Amsterdam

2001

André van Rossum. De Karposis Sarcoma-geassocieerde Herpesvirus-G-eiwitgekoppelde receptor. Afdeling Farmacologie, VU Amsterdam

Yvonne van den Berg. Het effect van gecombineerde toediening van vitamine E en atorvastatine en van curcumine op atherosclerose in apoE*3-Leiden transgene muizen. TNO Preventie en Gezondheid, Leiden

Han Haas. Ontwikkeling van een screeningsmethode voor zoute smaakstoffen. Unilever Research, Vlaardingen

2000

Marieke Lamers. The signalling function of the mast cell MAFA molecule Peptide Therapeutics. Cambridge, Groot Brittannië

Mathieu Hoeijmakers. Het effect van de manier van toedienen van een NSAID op de gastroïntestinale tolerantie bij de hond. Pharmacological R&D Department, Intervet International BV, Boxmeer

Berna Smit-de Roock. Meetinstrumenten naar misselijkheid en braken. UMC Utrecht, Divisie Revalidatie en Voedingswetenschappen

Herma Veenbrink-Majoor. Determinanten van overgewicht en van succes van verschillende behandelmethoden.Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

Stephan Peters. Chemoprevention of colorectal cancer: the effects of NSAIDs and food components on the cyclooxygenase pathway. TNO Voeding, afdeling Farmacologie, Zeist

Ad Vos. Het gebruik van androgene anabole steroïden en de effecten op het psychisch functioneren en gedrag van gebruikers. Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken (NeCeDo), Rotterdam

1999

Jos Vanholzaets. Toxiciteitsmodellering en -voorspelling met multivariate data-analyse. Agfa-Gevaert, Antwerpen

Mariët Ticheler. De groei van zeehonden op artificiële voeding. Zeehondencrèche Pieterburen en Centrum voor isotopenonderzoek (CIO), Rijksuniversiteit Groningen

1998

Geert Janssen. Aspecten van de niet-lineaire dosis-responstoxiciteitcurve van ergocryptine. RIVM, Centrum voor Stoffen en Risico's, Bilthoven

Dick van der Pluym. Antigenicity, taste and antioxidative properties of enzymatic casein and why protein hydrolysates. Quest International, Maarssen

Ron Verheijen. Ontwikkeling van een éénstaps striptest voor de detectie van sulfadimidineresiduen. RIKILT-DLO, afdeling Natuurlijke stoffen, Residuen en Contaminanten, Wageningen

Pim de Waard. Indol-3-carbinol. Vakgroep Toxicologie, Landbouwuniversiteit, Wageningen

1997

Fred Vos. Inbouw van compensatoire groei en voederopname in het Technisch Model Varkensvoeding Vleesvarkens. Proefstation voor de varkenshouderij, Rosmalen

Bep Franke. Korte termijneffecten van alcohol op eetlust en voedselinname wo Voeding en toxicologie. Humane Biologie, Universiteit Maastricht

1996

Irene Schutter-Kooi. De mogelijke rol van de inductie van cytochroom-P450IA1-enzymen bij het ontstaan van artherosclerose. Vakgroep Toxicologie, Landbouw Universiteit Wageningen

Truus Posthuma-Trumpie. Antimicrobiële werking van synthetische peptiden. Instituut voor Veehouderij en Diergezondheid/ID-DLO

T. E. Stuurman. Invloed inname transvetzuren op fibrinolytische en bloedstollingsfactoren en risico op hart- en vaatziekten. TNO Preventieve Geneeskunde, Leiden

Lutzen Portengen. Effecten van suppletie met vitamine E op antilichaamgehaltes tegen voedsel- en inhalatie-antigenen in plasma van ouderen. Vakgroep Humane Epidemiologie, Landbouw Universiteit Wageningen

1995

Ger Mannie. Invloed van kiemreductiemethoden op de migratie van componenten uit kunststof en rubber toegepast voor de verpakking van levensmiddelen en farmaca in relatie tot de toxicologische veiligheid van de verpakkingsmaterialen. Organon International, Oss

Mattie Leers. Invloed van fixatie op de labelling-index van celproliferatie-markers. De Wever Ziekenhuis, Heerlen

Ineke Gubbels. Anti-depressieve werking, farmacologie en toxicologie van specifieke agonisten voor serotoninerge receptoren. Neuropharmacology R&D, Organon International, Oss

Wim Spiegelenberg. Implicaties van foto-oxidatie op de organoleptische kwaliteit en toxiciteit van onverzadigde oliën en vetten en daarmee bereide levensmiddelen. Keuringsdienst van Waren, Zutphen

Gerrit Voortman. Toepassing van fysiologische modellen voor de bestudering van speciesverschillen in resorptie van farmaca. Organon International, Oss

1992

Jacqueline Nieuwenhuis. Prevalentie en diagnostiek van voedselallergie bij patiënten lijdende aan reumatoïde arthritis. Jan van Breemeninstituut, Amsterdam