Lees voor

Zoeken

Zoeken

Afgeronde afstudeeronderzoeken vrij wo

Chronologisch overzicht

Vermeld zijn auteur, titel afstudeeronderzoek en afstudeerplek.

2007

Dick Hoeneveld. Veiligheidsmanagement in multiculturele researchinstituten; een onderzoek naar het veiligheidsrapport als managementinstrument. TU, Delft

2005

Pierre Blommers. Broomhoudende vlamvertragers (BFRs). RIVM, Bilthoven.

Minou Woestenenk. Sturing van eigen verantwoordelijkheid. Een beleidsonderzoek naar een nieuwe combinatie van sturingsinstrumenten en de effecten ervan voor de provincie Zuid-Holland. Provincie Zuid-Holland, Den Haag.

Ren√© Maathuis. Het gebruik van verspreidingsgegevens van flora en fauna in ontheffingen ex artikel 75 Flora- en faunawet. Vakgroep Milieukunde, Universiteit Nijmegen

2002

Peter van Dam. P-wave simulation in ECG and IEGM. KUN, Medische Biofysica

Theo Kooyers. Hydrochinon: het middel erger dan de kwaal? Instituut voor pigmentstoornissen. AMC Amsterdam

Teun Grootheddde. De rol van de milieuco√∂rdinator in een complex veld van actoren.

1994

A.M.H. Frehen-Muris, Luchtverontreiniging door emissie van uitlaatgassen van dieselmotoren: ontstaan, biomonitoring en risicoschatting in relatie tot milieubeleid. Vakgroep Gezondheids-risico-analyse en toxicologie, RU Limburg

1991

J. van den Bos. De ozonproblematiek bij zomersmog: milieukundige achtergronden en overheidsbeleid. GGD-Waterweg Noord