Lees voor

Zoeken

Zoeken

Toetsing bèta-basiskennis en bijspijkeren

Het goed beheersen van de basiskennis wiskunde (en andere bètavakken) is heel belangrijk voor het succesvol afronden van een universitaire studie in één van de bètavakken, waaronder de bacheloropleiding Environmental Sciences.

Toetsen bèta-basiskennis

Het Department of Science van de Open Universiteit heeft voor wiskunde een online diagnostische (zelf)toets samengesteld, en een diagnostische (zelf)toets met multimediale terugkoppeling (thematisch gerangschikte vragen, theorie, praktijk en per vraag een video-opname met uitleg).

Daarnaast kun je je voorkennis ook toetsen middels een voortentamen, waarop je je zelfstandig voorbereidt. Naast voortentamens voor wiskunde biedt de Centrale Commissie voor Voortentamens (CCVX) ook natuurkunde-, scheikunde- en biologievoortentamens aan. Uitgebreide informatie over deze voortentamens en de eraan verbonden kosten vind je bij voortentamens. De voortentamens toetsen de bètavakken op vwo-eindexamenniveau.

Wegwerken van bèta-deficiënties

Wiskunde

Als je basiskennis onvoldoende is in een of meer van de aangeboden themas van de hierboven genoemde diagnostische (zelf)toets met multimediale terugkoppeling, dan kun je kiezen voor een (zelf)studieboek of voor een intensief begeleide bijspijkercursus, ook als je al met de studie Environmental Sciences begonnen bent. Informatie over bijspijkercursussen.

Natuurkunde, Scheikunde en biologie

Een tekort aan basiskennis in natuurkunde, scheikunde of biologie kun je aanvullen via zelfstudie, eventueel met behulp van bijlessen of via een intensief begeleide cursus. Informatie over cursussen

Mentor

Studenten die al gestart zijn met de opleiding Environmental Sciences, kunnen contact opnemen met hun mentor om, indien gewenst, samen een geschikte vorm van remediering uit te zoeken. Bekijk het overzicht van de bachelormentoren op onze website om na te gaan wie jouw mentor is.