Lees voor

Zoeken

Zoeken

Met NouW naar de Waddenzee: Rijp en Groendag

Nieuwsbericht 04-04-12Nieuwsoverzicht
Op zaterdag 16 juni 2012 gaat de faculteitsvereniging NouW op de Rijp en Groendag naar het Noard-Fryslân Bûtendyks van de friese natuurorganisatie It Fryske Gea, vlakbij het dorp Marrum aan de Waddenzee.
Op zaterdag 16 juni 2012 gaat de faculteitsvereniging NouW op de Rijp en Groendag naar het Noard-Fryslân Bûtendyks van de friese natuurorganisatie It Fryske Gea, vlakbij het dorp Marrum aan de Waddenzee.

Het Noard-Fryslân Bûtendyks is het grootste kweldernatuurgebied van Noordwest Europa, dat vroeger door slikwerkers als landaanwinning voor agrarisch poldergebied is ontstaan. Later is door verkwelderingsprojecten een uniek natuurgebied ontstaan met een grote biodiversiteit.

Ing. S. Rintjema van It Fryske Gea houdt een lezing in de conferentiezaal van de Seedykster Toer, waarin de resultaten van het beweidingonderzoek van de RuG bekend worden gemaakt. Dit onderzoek richtte zich op het effect van de intensiteit van beweiden op de biodiversiteit. Aansluitend is er ruimte voor discussie.

In de middag gaan we de kwelders Noorderleech en eventueel de Bildtpollen van het Noard-Fryslân Bûtendyks in voor de veldexcursie met It Fryske Gea. Daarbij zullen we ook naar de onderzochte proefvlakken en de benodigde instrumenten gaan, waarbij over het veldonderzoek uitleg wordt gegeven door Roel Van Klink (promovendus RuG).

Naast deze praktische invulling is de Rijp en Groendag ook bedoeld om contacten te leggen tussen studenten (groenen) onderling, en om voortgang en ervaringen van de studie uit te wisselen met alumni en OU-docenten (rijpen).

Kaart Waddenzee

Meer informatie

Het complete programma en hoe aan te melden zijn te vinden op de website van NouW.