Lees voor

Zoeken

Zoeken

NW-symposium 2006 - Biodiversiteit

De faculteit Natuurwetenschappen nodigt studenten, alumni, medewerkers en externe contacten uit voor het jaarlijkse NW-symposium op zaterdag 4 november 2006 in Utrecht. Het thema is biodiversiteit.

Tijd

zaterdag 4 november 2006, 9:30-16:30 uur

Plaats

Ochtend (9:30-13:00 uur) - Auditorium van het Pharmacologisch Laboratorium uit 1927, Bedrijvencentrum Vondelparc II, Vondellaan 74-172 (dezelfde straat als het Studiecentrum, een paar honderd meter in oostelijke richting en dan om de hoek, net voorbij het glaspaleis van het Grafisch Lyceum)

Middag (13:00-16:30 uur) - Studiecentrum Utrecht, Vondellaan 202, 3521 GZ Utrecht, 030 2511827

Biodiversteit

De faculteit Natuurwetenschappen organiseert ieder jaar een symposium voor studenten, alumni, medewerkers en externe contacten over een thema dat verband houdt met de opleiding Milieuwetenschappen. In 2002, bijvoorbeeld, was dat 'Agrarisch natuurbeheer', in 2003 'Voedselveiligheid', in 2004 'Leren over geluid' en in 2005 'Duurzaam Ondernemen'. De symposia worden doorgaans bezocht door ongeveer 80 personen, een belangrijk deel van onze studentenpopulatie. Het thema voor het symposium dat op zaterdag 4 november 2006 wordt gehouden, is biodiversiteit.

Programma

Het programma van de ochtend bestaat uit drie lezingen met aansluitend een paneldiscussie. Na de lunch volgen workshops en de huldiging van studenten die een diploma haalden. De dag wordt afgesloten met een borrel.

Kemphanen

foto van kemphanen De kemphanen op de foto zijn ongeveer veertig jaar geleden door Johan van Rhijn gefotografeerd. De kemphaan is een voorbeeld van een opmerkelijke biodiversiteit binnen een vogelsoort: diversiteit in uiterlijke kenmerken en - gekoppeld daaraan - in gedrag, beide gebaseerd op erfelijke verschillen. Het is ook een voorbeeld van verlies aan biodiversiteit: vijftig jaar geleden was de kemphaan nog een tamelijk normale verschijning in het natte weidegebied van Nederland - nu is deze vogel zo goed als verdwenen uit ons land.