Lees voor

Zoeken

Zoeken

NW-symposium 2009

Klimaat verandert waterbeheer: last of lust?

Op zaterdag 14 november 2009 discussiërden we over de betekenis van de verandering van het klimaat voor het waterbeheer. We deden dat met experts in het studiecentrum van Eindhoven. Hieronder bieden wij u achtergrondinformatie. Bij programma kunt u de powerpresentaties downloaden van de sprekers.

Klimaat verandert waterbeheer

In 1993 overstroomde een groot gedeelte van de Maasvallei door extreem hoge waterstanden. Vee kwam om het leven, er was veel schade voor omwonenden en 12.000 mensen werden geëvacueerd. In 1995 dreigde een herhaling in het rivierengebied van Rijn en Waal. De situatie was zo kritiek dat 250.000 mensen huis en haard moesten verlaten. Deze voorvallen geven aan hoe kwetsbaar Nederland blijft voor hoog water, zowel vanuit zee (watersnoodramp 1953) als vanuit de rivieren.

Ondanks een mega-operatie als de Deltawerken in de jaren vijftig tot zeventig van de vorig eeuw, zal Nederland blijvend aandacht moeten besteden aan de bescherming tegen extreem hoog water. De verwachte zeespiegelrijzing en veranderde afvoer van rivieren door klimaatverandering maken de noodzaak hiertoe alleen maar groter. Voor Nederland zijn klimaatscenario's opgesteld, die door de Deltacommissie worden gebruikt als onderbouwing voor hun scenario's.

Van probleem naar oplossing

De Lage Landen zullen de komende honderd jaar het gebruik van de ruimte moeten aanpassen aan de gevolgen van de te verwachten klimaatverandering. Zeer belangrijk hierbij is de wijze waarop we het waterbeheer vorm gaan geven. Eerst moeten we weten welke problemen we kunnen verwachten in waterkwantiteit en -kwaliteit. Vervolgens kunnen we dan creatieve en haalbare oplossingen bedenken voor de uitdagingen waarvoor we gesteld worden.

Bij het maken van plannen zijn veel partijen betrokken, soms met tegengestelde belangen. Om één en ander in het juiste tempo voor elkaar te krijgen, is gericht beleid noodzakelijk. Dit heeft er onder ander toe geleid dat er een speciale regeringscommissie - de Deltacommissie - is ingesteld en op nationaal en regionaal niveau Klimaatadaptatieprogramma's zijn opgestart.

Klimaatadaptatie in de praktijk

Het opstellen van mooie strategische doelen en nationale plannen is één ding, maar dat in de praktijk brengen een ander. In de dagelijkse praktijk van het waterbeheer wordt men doorlopend geconfronteerd met de uiteenlopende belangen van de diverse stakeholders. Intussen zijn er wel al een groot aantal adaptatieprojecten opgestart, waaruit lering getrokken kan worden voor toekomstige projecten.