Lees voor

Zoeken

Zoeken

NW-symposium 2010

Op deze webpagina vindt u alle informatie over het NW-symposium 2010. Dit symposium stond in het teken van 'water als potentiële bron voor conflicten'. U kunt de powerpresentaties van de lezingen downloaden of de videoverslagen bekijken.

Inleiding

Water speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de menselijke samenleving. Water is een eerste levensbehoefte, de landbouw kan niet optimaal produceren zonder voldoende water en veel steden liggen aan rivieren of zeeën vanwege de gunstige mogelijkheden voor handel en transport. Wereldwijd neemt het watergebruik sterk toe, waarbij vaak verontreinigingen optreden. Ook dreigt water op veel plaatsen een schaars goed te worden.

Waterconflicten

Waterconflicten kunnen ontstaan als er in een gebied of land niet voldoende schoon water voorhanden is, of als er een teveel aan water is waardoor overstromingen dreigen. Waterconflicten kunnen zich voordoen tussen verschillende landen of regio's, tussen verschillende sectoren die afhankelijk zijn van water, maar ook tussen verschillende generaties. Met de gevolgen van de te verwachten klimaatverandering kan de strijd om water uitgroeien tot het conflict van de toekomst.

Sprekers ochtendprogramma

Of weten we het gebruik van water tijdig in een meer duurzame richting bij te sturen? In het ochtendprogramma benaderden drie sprekers de conflicten rond water, ieder vanuit hun eigen expertise:

Lusac Reijnders

Waterconflicten in het verleden en hun oplossingen
door prof. dr. Lucas Reijnders, hoogleraar natuurwetenschappelijke milieuwetenschappen aan de Open Universiteit en hoogleraar milieukunde aan de Universiteit van Amsterdam

Presentatie Lucas Reijnders presentatie Lucas Reijnders (1Mb)

Videoverslag presentatie Lucas Reijnders videoverslag presentatie Lucas Reijnders

Pieter van der Zaag

Waterconflicten in een globale context - onderken wederzijdse afhankelijkheden!
door prof. dr. Pieter van der Zaag, hoogleraar Waterbeheer UNESCO-IHE Institute for Water Education, Delft & Sectie waterbeheer, Technische Universiteit Delft.

Presentatie Pieter van der Zaag presentatie Pieter van der Zaag (10Mb)

Video presentatie Pieter van der Zaag videoverslag presentatie Pieter van der Zaag

Marleen van Rijswick

Waterconflicten in Europese en nationale context en belangrijker: mechanismen om conflicten op te lossen
door prof. mr. Marleen van Rijswick, hoogleraar Europees en nationaal waterrecht aan de Universiteit Utrecht.

presentatie Marleen van Rijswick presentatie Marleen van Rijswick (2Mb)

Videoverslag prentatie Marleen van Rijswick videoverslag presentatie Marleen van Rijswick

Middagprogramma

In het middagprogramma werd een waterspel gespeeld, waarin elke groep voor een duurzaam waterbeheer in eigen land moest zorgen. De benodigde acties mochten niet leiden tot uitdroging van een naburig land. Het land dat als eerste zijn volledige bevolkingsgroep met water kon bevoorraden, had gewonnen.

Na het waterspel volgde de huldiging van gediplomeerden tussen november 2009 en november 2010.

Dagvoorzitter

Dagvoorzitter was prof. dr. Piet Glasbergen (Open Universiteit en Universiteit Utrecht).