Lees voor

Zoeken

Zoeken

Promoveren als buitenpromovendus bij het Department of Science

Wil je promoveren op een onderzoek in de milieu-natuurwetenschappen of milieu-maatschappijwetenschappen? En wil je dat doen naast of in combinatie met het werk? Dan kan dat als buitenpromovendus bij het Department of Science. Als buitenpromovendus doe je onderzoek naar een zelfgekozen onderwerp onder begeleiding van een hoogleraar van de vakgroep.

Promoveren

Promoveren aan de Open Universiteit (OU) kan op verschillende wijzen. Via gerichte werving worden promovendi (aios) aangesteld. Daarnaast zijn er zogenaamde buitenpromovendi actief. Buitenpromovendi zijn niet in dienst bij de OU, maar werken onder supervisie van een OU-hoogleraar (de promotor) buiten de universiteit aan hun proefschrift.

Waarom promoveren bij de OU?

De OU is voor veel promovendi in spe, zeker voor hen met een werkkring, een zeer goede partner om te promoveren op afstand. In ons reguliere academisch onderwijs begeleiden wij immers ook al onze bachelor- en masterstudenten op afstand. Wij hebben dus veel ervaring met studeren en promoveren op afstand.

Toelating

Natuurlijk moeten de aspirantpromovendus en het onderwerp wel aan een aantal eisen voldoen. Een ieder die een wettelijk erkend masterdiploma heeft of een ander gelijkwaardig getuigschrift, kan toegelaten worden tot een promotietraject. Het promotieonderzoek moet aansluiten bij de expertise van onze vakgroep.

Faciliteiten

Je krijgt geen aanstelling aan de OU, maar er worden wel wederzijds afspraken gemaakt over het promotietraject en de OU-faciliteiten waarvan je gebruik kunt maken, bijvoorbeeld de begeleiding, het raadplegen van bronnen en eventueel congresbezoek. Hieraan zijn geen kosten verbonden, tenzij extra onderwijs noodzakelijk is.

Faculteit Natuurwetenschappen

Bij de hoogleraren die aan het Department of Science zijn verbonden, is zowel milieu-natuurwetenschappelijke als milieu-maatschappijwetenschappelijke expertise aanwezig. Je vindt hier een overzicht van de hoogleraren die buitenpromovendi willen begeleiden met hun specifieke expertise.

Oriëntatie

Indien je ideeën hebt over een onderwerp en het daarvoor benodigde onderzoek sluit aan bij de expertise en interesses van één van onze hoogleraren, kun je direct contact opnemen met de betreffende hoogleraar. In overleg met de beoogde promotor kun je dan de inhoudelijke en praktische haalbaarheid van de promotiewens bepalen.

Promotieplan

Vervolgens kun je het promotieplan opstellen en aan de beoogde promotor voorleggen ter goedkeuring. Tenslotte wordt er een overeenkomst afgesloten waarin de rechten en plichten als buitenpromovendus worden vastgelegd. Na afronding van deze procedure meldt de hoogleraar je aan als buitenpromovendus bij de decaan van de faculteit, de facultaire onderzoekscoördinator en het College voor Promoties.

Meer informatie

Voor verdere vragen van algemene aard over promoveren aan de Open Universiteit kun je contact opnemen met drs. J.B.M. Roffelsen, secretaris van het College voor Promoties. Indien je nadere informatie wilt over promoveren op een milieuwetenschappelijke onderwerp, kun je contact opnemen met dr. D. Huitema, programmaleider onderzoek van het Department of Science.