Lees voor

Zoeken

Zoeken

Programma

Het programma van het NW-symposium 2005 is als volgt:

Tijd

Activiteit

09.30-10.00 uur Ontvangst met koffie/thee
10.00-10.10 uur Opening door dagvoorzitter prof. dr. Pim Martens
10.10-10.55 uur Lezing prof. dr. Jacqueline Cramer
10.55-11.15 uur Koffie/thee
11.15-12.00 uur Lezing medewerker Essent
12.00-12.45 uur Lezing drs. Kees (C.C.M.) Vendrik
12.45-13.45 uur Lunch
13.45-15.30 uur Workshop(s)
15.30-16.00 uur Huldiging van afgestudeerden
16.00-16.30 uur Afsluiting en borrel

Workshops

Het middagprogramma zal bestaan uit workshops die voortborduren op de lezingen die 's ochtends worden gehouden. Over de invulling denkt de commissie nog na, maar wellicht wordt het deze keer geen rollenspel.