Lees voor

Zoeken

Zoeken

Biodiversiteit

Op het NW-symposium dat op 4 november 2006 in Utrecht wordt gehouden staat biodiversiteit centraal. Het is daarbij niet de bedoeling om een 'discovery-achtige' beschrijving te geven van de 'schatkamers' van bijvoorbeeld het koraalrif. We willen biodiversiteit vooral belichten vanuit de hoeken die voor een milieukundige interessant zijn.

De mens

grafiek van het aantal mensen op aarde

De mens speelt een belangrijke - zo niet overheersende - rol in het ecosysteem aarde. Gedurende de eerste duizend jaar van onze jaartelling schommelde het aantal mensen rond een kwart miljard. Inmiddels (2006) is dat aantal boven de zes en een half miljard uitgekomen.

Grote invloed

Het totale gewicht van deze huidige menselijke populatie vormt weliswaar een klein deel van de totale biomassa op aarde, minder dan een tienduizendste deel, maar naarmate er meer woudreuzen sneuvelen wordt dat aandeel in hoog tempo groter. Gerekend als fractie van de totale dierlijke biomassa op aarde zit de mens al op zo'n 5%. Samen met koeien, varkens, kippen en ander vee dat voor de menselijke voedselproductie wordt gehouden wordt dat ongeveer een kwart, of zelfs de helft als rivieren, meren, zee├źn en oceanen buiten beschouwing blijven. Het is onwaarschijnlijk dat enige andere soort in de geschiedenis van het leven zo'n invloed heeft gehad op de biosfeer. Vandaar dat biodiversiteit een hot item is.